Geestelijk gezin

4 min leestijd

Korte studie die we hebben gedaan met de kring in april 2004 over relaties. Toegespitst op het "geestelijk gezin", want dat ben je samen als gelovigen, als kinderen van God.

 

Johannes 13:34-35 "Dit is een nieuwe opdracht die Ik u geef: heb liefde voor elkaar. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor u heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat u mijn discipelen bent."

Toen Jezus met zijn afscheid bezig was voor zijn weg naar het kruis was het nieuwe gebod wat Hij gaf een hele praktische: liefde voor elkaar. Niet zomaar liefde, maar liefde zoals Jezus had voor zijn discipelen. Hij heeft het voorgedaan.

1 Korinte 12:26-27 "Elk deel moet voor de andere delen van het lichaam zorgen. Als één deel lijdt, lijden de anderen mee. En als één deel geëerd wordt, zijn de andere delen daar even blij mee als hij. U hoort allemaal bij het lichaam van Christus en ieder van u is een deel van dat lichaam."

Het principe van het lichaam is dat alles aan elkaar samenhangt. Een lichaam dat uit elkaar wordt getrokken is een lichaam dat aan het doodgaan is. Als gelovigen horen we bij één lichaam, het lichaam waar Jezus het hoofd van is. Als ergens in je lichaam een ontsteking is, heeft het hele lichaam koorts. Zo werkt een lichaam.

1 Korinte 13:4-7 "De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots; zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd; zij neemt niemand iets kwalijk; zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand."

Als er iets praktisch is, is het het principe van liefde hebben voor elkaar, zoals Jezus aan ons heeft opgedragen. Lees 1 Korinte 13 eens. Het gaat hier over gewoon leven, gewoon doen. En van alles… is de liefde de meeste. Ook de meest praktische.

Colossenzen 3:12 13 "Omkleed u, omdat God u heeft uitgekozen en zoveel van u houdt, zelf ook met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, Die u zonder meer vergeven heeft."

De bijbel zegt dat we ons moeten omkleden met de liefde voor elkaar, met de dingen die op de ander gericht zijn. Omkleden, bedekken of omgeven met liefde. Je wordt dan liefde. Dat moet je niet op eigen kracht gaan zitten doen, maar dat kun je doen, zoals Jezus dat heeft gedaan. Als kind van God hebben we de Geest van Jezus ontvangen die ons hiertoe in staat stelt.

1 Thessalonicensen 4:9-10 "Over de liefde van christenen onderling hoef ik u niet te schrijven. God Zelf heeft u geleerd hoe u elkaar moet liefhebben. Dat blijkt wel uit uw houding tegenover de christenen in heel Macedonië. Toch willen wij u er nadrukkelijk op wijzen dat die liefde moet blijven groeien."

Het aparte van wat Paulus hier zegt tegen de christenen in Thessaloniki is dat ze absoluut liefde voor elkaar hebben geleerd, in de praktijk brengen. Toch drukt hij ze op het hart dat die liefde moet blijven groeien. Liefde is niet een statisch iets, je hebt het  en dan is het goed. Liefde kan alleen maar groeien. Stilstand is achteruitgang!

1 Petrus 1:22 "Nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven, bent u innerlijk gezuiverd en kunt u de broeders oprecht liefhebben. Heb elkaar dan ook altijd van harte lief."

Eigenlijk een simpel stappenplan voor oprechte liefde. Luisteren naar de waarheid (en doen) zuivert je van binnen. En vanuit het gezuiverde, gecleande binnenste kan oprechte liefde, liefde zoals Jezus lief had, opborrelen.

1 Petrus 3:8-9 "Als wij dit alles samenvatten, betekent dit dat allen één van hart en ziel moeten zijn. Leef met elkaar mee en houd van elkaar. Wees vriendelijk en nederig. Vergeld geen kwaad met kwaad; als iemand u beledigt, zeg dan niets lelijks terug, maar wens hem het beste toe. Wij moeten vriendelijk voor andere mensen zijn; dan zal God ons zegenen."

Het is en blijft gewoon super praktisch: met elkaar meeleven, van elkaar houden, vriendelijk, nederig, vergevingsgezind. En dan… zal God ons zegenen. Dat heeft Hij belooft. En zet je maar schrap als God begint met zegen :)