Een plaats in de hemel (preekschets)

9 min leestijd

Wat was nu eigenlijk de reden waarom Jezus naar deze wereld kwam om mens te worden zoals wij? Dat is een vraag waar niet al te veel romantiek bij komt kijken, wel veel liefde. Wat het verschil is? Romantiek is “dichterlijk dromend  en geen rekening houdend met de werkelijkheid”. Het romantische kerstfeest met bomen, lichtjes, kaarsjes, gezelligheid. Laten we dat vooral even achterlaten.

Ik wil graag aandacht vragen voor je Schepper. Hij sprak en het was er, Hij heeft je gemaakt. Hij maakte hemel en aarde, Hij maakte alles compleet en gaaf… en zag dat alles goed was.

Ik wil je aandacht vragen voor je Schepper. Hij zag het probleem. Hij wilde de mens niet kwijt. Hij wilde jou niet kwijt, Hij wilde alles voor je doen. Lees maar mee:

Filippenzen 2:6-8
“Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis”

Dit is was Jezus deed:
• Hij deed afstand van zijn god zijn.
• Nam de gestalte van een slaaf aan
• Werd gelijk aan een mens
• Werd vernederd
• Werd gehoorzaam tot in de kruisdood

Het gaat rond kerst nogal erg om het eerste. Maar het is onderdeel van het totaalpakket. Hij werd mens als wij. En met een reden. Die reden, daar wil ik het vanochtend over hebben.

Om het punt van de heerlijkheid die Jezus bewust heeft achtergelaten nog duidelijker te maken de volgende tekst.

Kolossenzen 1:15-17
“In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij  was er al voordat God aan de schepping begon. Christus Zelf heeft alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het  zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en  andere autoriteiten, alles is door Christus gemaakt tot Zijn eer. Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dank  zij Hem.”

Wat staat hier nu eigenlijk? Jezus, Schepper van hemel en aarde (alles bestaat dankzij Hem!), is de zichtbare God geworden. Moeilijke zin, een kindje in een voerbak is dan heel wat beter te begrijpen.

DAT IS HET NU JUIST! Door zo’n kindje, doordat Jezus besloot om iets meer dan een streng met DNA te worden, kunnen we het enorme wonder van Gods liefde begrijpen. Maar denk eens aan dat enorme bizarre. Een God die alles wat bestaat en leeft heeft bedacht, heeft gemaakt… Hij besluit om een onderdeel van zijn werkstuk te worden. Een beetje het idee van LEGO bouwen. Je bouwt een dorpje op lego formaat. En als bedenker besluit ik om een zo’n mannetje te worden. Met alle risico’s van dien. Want, je raakt heel veel controle en macht kwijt. En precies dat heeft Jezus ook gedaan.

Als je dit plaatje ziet, dan begrijp je wat er nu precies aan de hand is met het kindje in de voederbak. Het is al 9 maanden aan de hand. De Almachtige heeft zich een gemaakt met zijn schepping.

Kerstfeest is dus maar een beginnetje. Met alleen kerstfeest is het verhaal totaal incompleet en begrijp je niet wat er aan de hand is. Vergeet even de romantiek, de belletjes, de engeltjes, het kaarslicht, de “midden in de winternacht”.

Het verhaal wordt pas compleet als je het verhaal verder verteld. Je moet kijken naar de dingen die Jezus deed. Je moet luisteren naar de boodschap die Jezus bracht. Pas dan begin je te begrijpen wat de enorme diepte is van deze armoedige gebeurtenis van een jongetje dat lijkt te zijn geboren als een foutje (ongetrouwde verhouding tussen Jozef en Maria), waar geen plek (en waarschijnlijk ook geen geld) is om te bevallen.

De bekendste tekst uit de Bijbel – Johannes 3:16 – 17
“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.”

Het gaat om de enorme liefde die God had voor mensen. Voor jou en mij. Een reden? Is er niet, althans, niet in ons. God vond iets in zichzelf, liefde voor mensen. Dat is de enige echte reden van Jezus’ komst naar deze wereld. De enige reden dat de Schepper het mooiste wat Hij had, afstond.
Nu moet je niet gaan zeggen “ondanks wie wij zijn, heeft Hij ons lief”. Daar zitten zelfs al teveel voorwaarden in. God heeft je lief. PUNT. Niet “zelfs al wist Hij dat we het niet kunnen laten om fouten te maken, heeft Hij ons lief”. Nee. GOD HEEFT JE LIEF. PUNT. Het is heerlijk dat de liefde van God de Vader en van Jezus Christus in helemaal niets afhankelijk is van hoe jij bent. Dat betekent dat er van God uit ook helemaal niets tussen kan komen. Hoor je dat? NIETS KAN ER TUSSEN KOMEN.

Ik ga het je verder uitleggen. Het heeft met het schema te maken. Ik tekende dat Jezus zich onderwierp aan de geestelijke werkelijkheid toen Hij mens werd. Maar Jezus heeft meer gedaan. Lees maar mee.

Efeze 2:6
“God heeft ons samen met Jezus uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Jezus Christus.” (NBV)
“heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus” (NBG51)

Eenzelfde soort uitspraak schrijft Paulus in de brief aan de Kolossenzen.

Kolossenzen 1:13
“Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon.” (NBV)

De reden dat Jezus naar deze wereld kwam is om voor ons de straf op de zonde te dragen. Daarom moest hij mens worden, beginnend bij de zwangerschap van het meisje Maria uit Nazaret.

Maar dat is echt niet het enige. Jezus kwam niet naar de wereld om ons een vrijkaartje naar de hemel te geven. Ik denk dat ik dit het beste kan uitleggen met hetzelfde schema.

Jezus gaf alles wat Hij had op om mens te worden. Met de bedoeling om te ruilen van plaats. Dus niet de constructie: “Jezus komt naar de wereld, knapt het probleem van de zonde op (wat een genade trouwens!!) en zo kunnen we in de hemel komen.” Nee, de missie van Jezus gaat veel dieper. Het was Zijn bedoeling om Zijn plaats af te staan.

Wat betekent dat dan nu? Nou, Jezus heeft het complete offer gebracht. Hij is gehoorzaam geworden tot het zelfs zijn leven kostte. En weer, de reden van zijn offer is 100% liefde. Hij besloot ertoe om mensen lief te hebben, om te worden als wij, om vervloekt te worden!

Met zijn dood is recht gedaan. De rechtbank gesloten. Geen schuld die ons meer aanklaagt. Geen zonde die er tussen ons en God in kan komen te staan. Luister, ik zeg niet dat het niet voor jou in de weg kan staan. Maar laat je niets aanpraten, voor God was één offer voldoende. De schuld is betaald, je bent vrij in Jezus Christus. En meer nog dan dat, je hebt in en met Jezus Christus een plaats in de hemel gekregen. Zeg, wat wil je nu nog meer? Je hebt alles gekregen wat van Jezus was. Dat is wat de Bijbel zegt.

Het was Jezus niet alleen te doen om je fouten weg te nemen. Maar Hij wilde Zijn plaats, Zijn status en Zijn autoriteit ter beschikking stellen.

Lees maar in Romeinen 8:17
“Nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.”

Het gaat hier om erfgenamen, om een erfenis. Wanneer wordt deze uitgekeerd? Als iemand is gestorven. Weet je, het goede nieuws is dat Jezus het offer al helemaal heeft gebracht, Hij is dood geweest. De erfenis is beschikbaar.

Het is Gods verlangen om in dezelfde luister en heerlijkheid te kunnen delen als Jezus. Is dat alleen als we in de hemel zijn? Denk maar na over de erfenis…

Je paspoort is veranderd toen je de oplossing van Jezus aanvaarde. Toen is er meer gebeurd als dat je doorhad op dat moment. Je bent compleet anders geworden. Je paspoort is anders geworden (hemelburger), wat ook betekent dat er andere wetten op jou van toepassing zijn (hemelse orde). Je zonden zijn niet alleen vergeven, maar de heerlijkheid en glorie van Jezus wil Hij ook aan je laten toekomen! Je hebt een plek gekregen in het hemelse koninkrijk.

Kijk eens naar het plaatje. Wat betekent dat dan? Je bent niet onderworpen aan deze aardse orde. Je bent niet onderworpen aan de onzichtbare machten en krachten. Je hebt in Jezus de autoriteit die ook Jezus heeft.

Ik ga er nu niet verder op in. Denk hier maar eens lekker over na. Je zal niet de eerste zijn waar dit plaatje levensveranderend voor is geworden. Het besef van de volheid van genade van een hemelse Vader.

Afsluitend
Jezus legde alles af, werd minder dan het zichtbare, iets meer dan een paar strengen DNA. Hij werd kind, leefde als mens onder de mensen, koos voor de dood omdat Hij wist dat dat de enige oplossing was voor mensen als jij en ik. Maar dat niet alleen. Het was Zijn bedoeling om alles wat Hij was en had aan mensen als jij en ik te geven. Een plaats in de hemel, naast de Vader. In Jezus Christus. Dat is nog eens goed nieuws.

Komt, laten wij aanbidden! Want Hij alleen is waardig te ontvangen alle macht, eer, heerlijkheid. In de hemel en op de aarde. Jezus, Koning van de Koningen. Eens zal iedere knie zich buigen voor Hem.