Sprekend Boek voor Wallage

2 min leestijd

GRONINGEN/DOORN – Burgemeester Jacques Wallage ontving tijdens een bijeenkomst van B&W in het stadhuis van Groningen een exemplaar van ‘Sprekend Boek’. Het boekje is een uitgave van stichting Agapè en werd vlak voor de kerstdagen aangeboden door het Joods Christelijk Islamitisch (JCI) overleg van Groningen.

Het JCI is een overlegorgaan tussen de Joodse Gemeente Groningen, de Turkse Moskee, Moslima’s voor Moslima’s, de Raad van Kerken en het Evangelisch Contact Groningen. Het JCI-overleg wil de onderlinge contacten tussen moskeeën, kerken en synagogen bevorderen en de inwoners van Groningen breed informeren (pro- en reactief) over wat voor ‘gelovigen’ van grote waarde is. Dit gebeurt vanuit een gezamenlijke visie, maar ook vanuit de eigenheid van de specifieke groep. Eenmaal per jaar, rondom een specifieke feestdag wordt de Groningse samenleving door één van de groepen geïnformeerd. Vanuit dit gedachtegoed besloot de christelijke vertegenwoordiging rond de kersttijd het B&W te informeren over de Bijbel.

Teken van hoop
Na overhandiging van het informatiegeschenk aan Wallage ontvingen ook de wethouders en de raad een exemplaar van Sprekend Boek. Met het kerstgeschenk als teken van hoop voor 2005 vroeg Cor Snieder, voorzitter van de werkgroep JCI en medewerker van Agapè, de burgemeester en wethouders zichzelf te informeren over het geloof van christenen en de Bijbel waarop ze hun geloof baseren. Daarbij waren ook twee ‘medestadjers’ aanwezig, een joodse en een islamitische collega uit de JCI-werkgroep.

Sprekend Boek
De mediatak van Agapè, Proclama, geeft ‘Sprekend Boek’ uit bij het verschijnen van de Nieuwe Bijbelvertaling. Onder andere met informatie over de geschiedenis en inhoud wordt de Bijbel toegankelijk gemaakt voor lezers met vooroordelen en weerstanden. Het boekje stimuleert lezers om de Bijbel zelf te ontdekken en de bijbelse boodschap door te geven aan familie, buren en vrienden.

Website Sprekend Boek: www.sprekendboek.nl