The very best of JC

2 min leestijd

Als er een uitspraak bekend is is het wel de uitspraak van Jezus in het bijbelboek Johannes hoofdstuk 3 vers 16: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft".
Het is The Very Best of Jesus Christ! Nou ja, eigenlijk het gaafste van zijn Vader in de hemel. Dat is ook de Schepper van hemel en aarde. Alles wat bestaat is door hem gemaakt. Cool hè! Hij houdt zoveel van mensen dat Hij er alles voor over heeft gehad om het tussen Hem en ons weer in orde te maken.

In orde maken? Waar was dat goed voor?
Toen de hemel en aarde gemaakt werden was alles perfect, zoals de Maker, de Schepper had bedacht. Natuur, een wereld, licht en duister, flora en fauna… En mensen, de meest perfecte schepselen. Ze waren namelijk naar Zijn voorbeeld gemaakt. In de bijbel staat dat God het op deze manier zei: "Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken" (Genesis 1:26). God keek gewoon in de spiegel en dacht: zo moet 'ie worden!

Aan dat concept zat een risico. Dit schepsel kreeg een eigen wil, om zelf keuzes te kunnen maken, om lief te kunnen hebben. Dit was een reëel risico. De bijbel vertelt het verhaal van mensen die tegen Gods wil kozen. Mensen die een eigen weg wilden gaan. Zonder God wilden beslissen.

Hier is een scheiding tussen God en mensen gekomen. God is heilig, dat is zijn karakter. Hij is perfect, zo perfect dat zonde, fouten niet bij Hem passen. De mens is zondig geworden, dat is zijn karakter. En dat past absoluut niet bij God. Die hier het probleem. Geen relatie mogelijk tussen de Schepper en zijn schepselen. Net zo min als je de pluspool en de minpool van een magneet bij elkaar kunt brengen. Een grote, onoverbrugbare kloof is overgebleven. Dus de hemel is ook niet in beeld. Want daar is God altijd aanwezig. Wat kun je daar dan zoeken als zondig mens?

Hier gaat het over. God vond in Zichzelf zoveel liefde voor de mens, zijn schepsel, dat Hij zelf het probleem is gaan oplossen. Daarom gaf de Schepper Zijn Zoon, omdat Hij wil dat de mensen behouden worden. Jezus is naar de wereld gekomen, heeft de straf van de zonde op zich genomen, is doodgegaan (het verhaal van pasen, Jezus stierf aan het kruis). Zo maakte Hij het weer in orde.

En jij? De enige sleutel is Gods oplossing voor jouw probleem aanvaarden. Simpel hè!

WvdT