Afscheid Willem en Marian de Vink

2 min leestijd

Vandaag was de dag van netwerken en samenwerken. Zomaar even door deze dag heel lopen. Vanmorgen gestart met een overleg op de Christelijke Hogeschool Ede. Afdeling Godsdienst en Pastoraal Werk vormt samen met de Evangelische Alliantie en de Evangelische Omroep een werkgroep die een internetportal aan het ontwikkelen is voor werk in de kerk.

Als Agapè willen we daar absoluut ons steentje aan bijdragen. En meer nog dan dat. We zijn ervan overtuigd dat de kerk de plek is waar het moet gebeuren. Dat is de plek die God bedacht, het Lichaam van Christus. Wij willen dat op onze manier voeden waar dat kan.

Vanmiddag hebben we als Agapè Medewerkers Willem en Marian de Vink uitgezwaaid als directeursechtpaar. "De vinken gaan weer vliegen". Het was een bijzondere open en vriendschappelijke sfeer. Ik ben blij onderdeel te zijn van een club die met soms lastige dingen op zo'n manier weet om te gaan. Willem en Marian hebben ons 2,5 jaar geleden uitgedaagd om gehoor te geven aan de Grote Opdracht, zij hebben ons op het spoort gezet van onze huidige bediening. Het voelt een beetje vreemd om hen uit te zwaaien terwijl wij ons plekje in het nieuwe leiderschap hebben gevonden. Toch denk ik dat we elkaar vaker gaan tegenkomen dan we nu nog denken. We hebben hen uitgezegend voor de nieuwe fase waarin zij samen terecht zijn gekomen.

Vanavond had ik een vergadering met de Werkgroep Jeugdkerken. Een platform van eenaantal jeugdkerkleiders. We bezinnen ons hier op wat er gaande is in jeugdkerken. Met name ook wat er nodig is om de beweging die we zien onder jongeren op een juiste manier te voeden. Hoe sluit je aan bij kerken, hoe leidt je jongeren tot volwassenheid in geloof? Concreter zijn we ingegaan op het overdragen van leiderschap. Ik zal later de notities van deze meeting op de site plaatsen.