Overdracht Leiding Proclama

2 min leestijd

DOORN – Oswin Ramaker (66) heeft de leiding over Proclama overgedragen aan Wouter van der Toorn (30). Proclama is de media-afdeling van Stichting Agapè en houdt zich ondermeer bezig met internetevangelisatie en -nazorg, het Jesus Film project (met o.m. de achttalige DVD 'Jesus' en de kinderversie 'The Story of Jesus for Children'), en gedrukte materialen voor evangelisatie en discipelschapsvorming.

Recent werd naar aanleiding van de verschijning van De Nieuwe Bijbelvertaling het boekje 'Sprekend boek' (www.sprekendboek.nl) uitgebracht.

Met het oog op de continuïteit van Proclama werd medio 2000 besloten om Stichting Proclama onder de paraplu van Agapè te brengen. Al sinds het allereerste begin van wat nu Stichting Agapè heet, bestond er tussen Proclama en Agapè's moederorganisatie Campus Crusade for Christ International een nauwe band. Oswin en Marleen Ramaker waren in 1969 betrokken bij de start van wat toen Instituut voor Evangelisatie werd genoemd.

Wouter van der Toorn was tot het voorjaar 2004 teamleider van de jongerenafdeling HQ. Door intensieve samenwerking tussen Ramaker en Van der Toorn werd in de loop van 2004 duidelijk dat hij de geschikte persoon was voor een volgende fase van Proclama. Mede door de reorganisatie van Agapè werd het ook duidelijk dat 1-1-2005 de meest geschikte datum was voor een overdracht van de eindverantwoordelijkheid van de media-afdeling.

Ramaker blijft nog een half jaar verantwoordelijk voor het internationale stripboekproject 'Jezus Messias'. In overleg met Willem de Vink, de initiatiefnemer van dat project, en met de samenwerkingspartner Wycliffe Bijbelvertalers wordt onderzocht op welke manier dit project voortgang vindt.

Op langere termijn blijft Ramaker samen met zijn vrouw Marleen verantwoordelijk voor het kwartaalmagazine 'Groei' en de daarmee verband houdende activiteiten. Marleen Ramaker als eindverantwoordelijke voor redactie en Oswin als uitgever.

Klik hier voor het persbericht op www.kerknieuws.nl (IKON).
NB: de aanduiding "directeur" is niet juist, moet zijn teamleider cq. mediacoördinator.