Nieuwsbrief februari 2005

7 min leestijd

De nieuwsbrief van februari 2005. In PDF netjes opgemaakt te downloaden. Klik hier.
Is dat een probleem? Hieronder is de tekst uitgewerkt.

 

 

De overdracht van het leiderschap van Proclama is nu een feit. Het is wel apart om je eigen naam tegen te komen in de krant. Oswin heeft het stokje nu overgegeven aan een 36 jaar jongere gast. Ik heb me vaak afgevraagd wat nu eigenlijk een generatiekloof is. Het is mooi om te zien dat dit proces zo natuurlijk is verlopen.
Het is een spannende start geworden. Dinsdag 18 tot en met donderdag 20 januari zijn we in Doorn met een internationaal gezelschap bij elkaar geweest. Om te praten over internet. En evangelisatie via internet. Met collega’s uit Canada, USA, Spanje, Frankrijk en Nederland. Ik ervaar enorm Gods timing. Hij heeft ons bij elkaar gebracht en een enorm verlangen op ons hart gegeven. Als we de mogelijkheden van internet bekijken en resultaten zien van verschillende internetbedieningen, dan zijn we enorm positief gestemd.

Internet Evangelisatie
Eric Celerier is een echte maat geworden in een paar weken tijd. Hij was pastor in een stadje in Zuid-Frankrijk. Tot hij wat met internet begon. Dat is uitgegroeid tot een organisatie met 10 fulltimers, 300 vrijwilligers als e-coach en 1500 mensen in het gebedsnetwerk. Zijn organisatie, Top Chrétiénne, is een jaar geleden binnen Agapè Frankrijk gekomen. En zo zijn wij elkaar tegen gekomen.

In Spanje ging de ontmoeting gewoon verder. De laatste week van januari was er namelijk een week ELF (European Leadership Forum). Een leidersontmoeting. Belangrijke elementen in deze week zijn visieoverdracht, training, en verschillende ontmoetingen met collega’s uit andere landen die in eenzelfde soort werk of bediening zitten. Tijdens de ontmoeting in de groep media medewerkers hebben Eric en ik het Global Jesus Project gepresenteerd. Later in de week ook tijdens de plenaire bijeenkomst. Echt een ontzettend leuke presentatie. Het charmante franse accent van Eric is erg aanstekelijk. Maar waar ik en anderen vooral van onder de indruk zijn is de impact die internet nu al heeft in de levens van duizenden mensen.

Global Jesus Project (Western Europe)
In de komende maanden werken we het Global Jesus Project verder uit. Hoe het project uiteindelijk gaat heten is nu ook nog niet duidelijk. We beginnen met een direct evangeliserende website. In Frankrijk is dit een enorm gezegende site,
www.connaitredieu.com. Dagelijks komen er tientallen reacties via de website binnen. Dagelijks zijn er tussen de tien en dertig mensen die het gebed van overgave hebben gebeden of hun leven opnieuw aan Jezus hebben toegewijd. Ik word hier helemaal enthousiast van. Want hier gaat het toch om? Goed Nieuws brengen! Het Goede Nieuws van Jezus Christus!

Als tweede werken we aan een e-cursus die ‘verse’ christenen de basics leert van het leven met Jezus. Dit gebeurt op basis van materiaal van Bill Bright, de grondlegger van Campus Crusade for Christ. Ook zo bijzonder. Marleen Ramaker is al maanden bezig dit materiaal klaar te maken voor een nieuwe bestemming. Maar niet exact wetend welke bestemming. Nu het wel 100% duidelijk wordt, is het materiaal al bijna gereed. Over Gods timing gesproken!
Er moet veel worden gedaan om dit gereed te maken. Als het in het Nederlands gereed is moet het direct in het Engels en Frans worden vertaald. Op deze manier kunnen we uitdelen van het goede wat ons is toevertrouwd. Ik ben enorm blij dat dit werk van Marleen en Oswin op zo’n bijzondere manier een nieuwe bestemming krijgt.

Voor het internetproject is wel het een en ander nodig. Mensen die mee willen werken. Als programmeur, vormgever, redacteur, projectleider. En in tweede instantie mensen die getraind willen worden om ingezet te kunnen worden in het follow-up proces (nazorg). Fulltime en parttime. Een concrete vraag is: waar ben jij voor geroepen. De oogst is groot. Laat je uitdagen door Gods Opdracht om uit te gaan in deze wereld.

Niet iedereen wordt geroepen om zijn hele carrière op te geven. Nou ja, een andere carrière op te bouwen. Er is ook geld nodig. Voor de kosten van ontwikkeling van de websites, voor het follow-upproces, voor een nieuwe Europese server voor dit traject. U kunt het Internet Project ondersteunen!

Spreekbeurten
Het aantal spreekbeurten is behoorlijk uitgebreid. Ik word er erg blij van om de woorden van de Allerhoogste te mogen spreken. Gewoon in diensten in verschillende gemeenten. Maar ook in jeugdkerken. Afgelopen zondag heb ik gesproken in een jeugdkerk over de geestelijke wereld. Er is enorme invloed van de duisternis in deze wereld, zeker in jongeren. Invloed waardoor je vast komt te zitten. Het aanbod van Jezus is om vrij te zijn.
Gods Geest alleen kan de harten bewerken. Er was een bijzondere respons op de dienst. Ook verdrietige verhalen. Een meisje vertelde dat haar vriendin had verteld dat ze al acht jaar wordt misbruikt door haar vader. Zij wilde niet het vertrouwen van haar vriendin beschamen. Maar zat er erg mee. Wat moest ze doen?
Wat ik zeker weet is dat onze hemelse Vader ook verdriet heeft bij deze verhalen. Jezus huilt voor dit meisje. Dit was nooit zijn plan toen Hij de mens schiep! Ik heb samen met het meisje voor haar vriendin gebeden. Maar ook gestimuleerd om melding te maken bij stichting Chris of meldpunt kindermishandeling.
Er zijn zoveel geheimen, verhalen die nooit worden verteld. De duisternis is nog aanwezig in deze wereld. Deze wereld snakt naar bevrijding. Naar het moment dat iedereen zal belijden dat Jezus Heer is! Wouter

Trouw, trouwen, trouwring, vertrouwen
Trouw, wat is dat nou? Het zit in het woordje: trouwen (feest) en vertrouwen. Maar wat is trouw? Laatst had ik het daarover met de kids aan tafel. En samen kom je dan op heel veel moois uit. Trouw = doen wat je belooft. Wat doe je als je trouwt? Ik beloof papa iets. Wat dan? Dat ik altijd bij hem blijf, totdat hij dood is, of ik dood ga. Ook al word ik wel eens boos, ook al is hij ziek. Kijk maar, deze ring heb ik gekregen. Zijn naam staat er zelfs in! Ik kan hem vertrouwen. Hij doet ook wat hij belooft. Geweldig, zo’n papa.
God is ook trouw. Hij doet ook wat Hij belooft. Wat belooft Hij dan? Dat Hij voor ons zorgt, dat Hij bij me is, dat ik bij Hem ben als ik dood ga. Zolang ik leef wijst Hij me de weg. ’t Is avontuurlijk, maar ik vertrouw m’n Gids. Want Hij doet altijd wat Hij belooft. Geweldig, zo’n God.
Het zijn waardevolle momenten om zo te bomen met Rhodé en Levi. We zagen erg uit naar Wouters thuiskomst toen hij een week in Spanje was. Samen met Levi heb ik een appeltaart gemaakt. Levi bedacht om er een mooi hart op te maken “want de taart is van mama voor papa en jullie zijn verlíefd!” Zo gezegd, zo gedaan. Uiting van liefde en trouw?! Rianne

 

Financiën
We zijn bemoedigd met de giften in de afgelopen maand. Er zit een gestage groei in. Dat is ook nodig. We zijn nog lang niet op het niveau wat we nodig hebben. We blijven mensen uitdagen om te investeren in het Koninkrijk van God.
Misschien kun je niet zelf fulltime in het Koninkrijk van God werken? Dan kun je het wel anderen mogelijk maken.

Bijdragen  zijn daarom  ontzettend welkom op giro 1021474 van Stichting Agapè te Doorn
o.v.v. fam. Van der Toorn, code 84 (Giften zijn fiscaal aftrekbaar)