Goede Vrijdag

1 min leestijd

Goede Vrijdag, een bijzondere dag. Het bloed van Jezus reinigt van iedere zonde. Dat is de boodschap van deze bijzondere dag! Jezus nam alle fouten, alle zonden, alle ziekten op zich.

"Het was ons leed dat Hij droeg, ons lijden drukte Hem neer. Wij dachten dat Zijn lijden een straf van God was voor Zijn eigen zonden! Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld terwille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben; Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!" (Jesaja 53:4-5).

 

Goede Vrijdag is ook een dag met gewoon werk. Maar toch… Deze week is binnen Proclama ontzettend hard getrokken om de website www.thegospelofjohn.nl online te krijgen. 1e Paasdag 's nachts wordt de film "The Gospel of John" uitgezonden door de Evangelische Omroep. Marleen Ramaker heeft hier begeleidende studies bij geschreven. Kan op die manier dus als follow-up dienen.

Vorige week was er een ontmoeting met de duiste organisatie "ProChrist". Een organisatie met zijn roots in de Billy Graham Campagnes. In met name oost en zuid-europa werken zij. Het is een organisatie die met een grote campagne van zeven dagen die via satteliet wordt uitgezonden impact heeft in duizenden levens. Bijzonder wervend en evangeliserend van karakter. Vorig jaar hebben 4500 kerken en gemeenten meegedaan met ProChrist. We onderzoeken op dit moment of er een mogelijkheid is om ook in Nederland aan te haken bij de activiteiten van ProChrist.