Terug naar de basis

1 min leestijd

Afgelopen week ben ik lekker bezig geweest met basismateriaal. Er is behoefte aan nieuwe materialen die je kan gebruiken bij evangelisatie of persoonlijke gesprekken. De huidige materialen stammen van 25 jaar geleden, tijd om opnieuw door te lopen en te stylen.

Robert-Jan van Noort (Studio Pankra) doet de vormgeving van dit project. 'k Ben erg benieuwd. Wereldwijd worden deze materialen al jaren gebruikt. Het gaat dan om "God Persoonlijk Kennen" (vroeger heette dat "De Vier Geestelijke Wetten") en "Geestvervuld Leven". God Persoonlijk Kennen gebruiken we in verschillende websites, zoals in de site van Sprekend Boek. Klik hier.

Ik merk een enthousiasme terwijl ik bezig ben met de basis van het christelijk geloof. Zoals het volgende:

Geestelijk ademhalen is een krachtig middel dat je kan helpen om van moment tot moment afhankelijk te blijven van de Heilige Geest.

Uitademen: Belijd de zonde op het moment dat je er bewust van bent – wees het met God eens en dank Hem voor Zijn vergeving, volgens 1 Johannes 1:9 en Hebreeën 10:1-25. Het belijden van zonden houdt bekering in – een verandering van houding en daden.

Inhalen: Geef je leven opnieuw over aan Christus en vertrouw op de Heilige Geest om je te vervullen met Zijn tegenwoordigheid en kracht door geloof, op grond van zijn belofte (Efeziers 5:18) en belofte (1 Johannes 5:14-15).