www.werkindekerk.nl

3 min leestijd

Gisteren is de website www.werkindekerk.nl online gegaan. Zie onderstaand berichtje uit het ND. Stichting Agapè is ook partner in dit project. Zo zijn er verschillende bijdragen op evangelisatie, gebed en kringen op de site. In de toekomst kan dat nog meer worden.

 

Website voor kerkelijk werkers gepresenteerd

VEENENDAAL – Verschillende christelijke organisaties hebben gisteren een website gepresenteerd met ,,kwaliteitsartikelen'' voor kerkelijk werkers. De initiatiefnemers van de website www.werkindekerk.nl zijn de Evangelische Alliantie, de Evangelische Omroep en het Instituut voor Gemeenteopbouw en Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede.

De site op het internet vult volgens hoofdredacteur Gerard van der Schee een hiaat op. Er was tot nu toe geen overkoepelende site voor kerkelijk werk, terwijl daaraan volgens hem wel behoefte is.

Op de internetsite kunnen gemeenteleden en kerkelijk werkers achtergrondinformatie vinden. Het wordt geen nieuwssite, benadrukt Van der Schee, adjunct-directeur van de Evangelische Alliantie. De artikelen zijn veelal niet speciaal voor werkindekerk.nl geschreven. Meestal komen ze uit tijdschriften, boeken of zijn het bewerkte lezingen. Een keer per half jaar bekijkt een team per aandachtsgebied of de geboden informatie nog relevant is en aanvulling behoeft.

Aanleiding was de afbouw van de predikantensite van de EO. Het bezoekersaantal viel tegen. Volgens de organisaties is het toch goed zoiets in de lucht te houden, maar dan voor een bredere doelgroep en gesteund door meer organisaties zodat de EO niet alles alleen hoeft te trekken, legt Van der Schee uit.

Tijdens de presentatie hield voormalig EA-voorzitter ds. Jan van Langevelde een lovende 'feestrede'. Volgens hem voorkomt werkindekerk.nl dat een kerkelijk werker door de bomen het bos niet meer ziet en zich zo lang oriënteert dat hij geen stap verder komt. ,,Wat mij betreft ligt daar de grote kracht van werkindekerk.nl. Het is zo opgezet en ingevuld dat de werker in de kerk met meer creativiteit, meer visie, meer enthousiasme en meer vrucht aan het werk gaat en blijft.''

Volgens Van Langevelde, voorganger van de christelijk-gereformeerde Bethelkerk in Veenendaal, is er vroeger veel gelezen en bezinning geweest in de kerk waardoor de daden onder de maat bleven. ,,Tegenwoordig is lezen en bezinning bijna taboe: niet denken, maar doen. Dat leidt tot onbezonnen acties, vruchteloos activisme en is uiteindelijk net zo contraproductief. Het zou geweldig zijn als het neusje van de zalm aan oriënterende artikelen op werkindekerk.nl ervoor gaan zorgen dat er genoeg inhoudelijke bezinning is op het werk en toch ook tegelijkertijd mogelijk maakt dat we daadwerkelijk en effectief aan de slag gaan.''

Op dit moment geeft de website informatie over acht aandachtsgebieden: evangelisatie, catechese, jeugdwerk, leidinggeven, diaconaat, gebed, kerkdienst en kleine groepen. Daar komen in het najaar nog zeven andere bij, zoals: kerk en Israël, geld en goed en vrijwilligerswerk. In het najaar gaan de initiatiefnemers peilen of kerken gebruikmaken van de site. Van der Schee vindt het moeilijk om te zeggen wanneer werkindekerk.nl is geslaagd. ,,De site heeft misschien meer effect als tientallen kerken er artikelen afhalen en bespreken dan dat er tienduizend vluchtige bezoekers per maand zijn.''

De initiatiefnemers werken voor de site samen met organisaties zoals Agapè, Gave, Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) en Youth for Christ.

www.werkindekerk.nl

3 min leestijd

Gisteren is de website www.werkindekerk.nl online gegaan. Zie onderstaand berichtje uit het ND. Stichting Agapè is ook partner in dit project. Zo zijn er verschillende bijdragen op evangelisatie, gebed en kringen op de site. In de toekomst kan dat nog meer worden.

 

Website voor kerkelijk werkers gepresenteerd

VEENENDAAL – Verschillende christelijke organisaties hebben gisteren een website gepresenteerd met ,,kwaliteitsartikelen'' voor kerkelijk werkers. De initiatiefnemers van de website www.werkindekerk.nl zijn de Evangelische Alliantie, de Evangelische Omroep en het Instituut voor Gemeenteopbouw en Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede.

(meer…)

Laat een reactie achter