Nieuwsbrief zomer 2005

6 min leestijd

Meewerkers

Als ik één ding zou moeten zeggen over de afgelopen periode is dat het bijzonder is om God aan het werk te zien. We zien God aan het werk in de mensen om ons heen, mensen uit de jeugdkerk en uit de eigen gemeente. Rianne is verantwoordelijk voor de nazorg in jeugdkerk X-Site uit Alphen aan den Rijn. Het is mooi om te zien dat steeds meer jongeren open staan voor het werk van God in hun leven. Rianne heeft ook meegedaan met de nazorg op de EO jongerendag. Ontroerend om drie meisjes bij Jezus te brengen. God is aan het werk, en wij mogen met Hem meewerken.

Genadetroon

Zelf spreek ik steeds vaker. Het is zo supergaaf om de woorden van de Allerhoogste door te geven. In jeugdkerken, maar ook in de eigen gemeente of andere gemeenten. Gods genade is zo enorm, zo diep, zo totaal! Denk eens na over de vrije toegang die we als gelovigen hebben tot Gods Genadetroon. De ark van het verbond met de verzoeningsdeksel was het beeld van Gods genadetroon. In het Oude Testament was deze maar één keer per jaar toegankelijk voor de hogepriester. Dat is nu zo ontzettend anders geworden nadat Jezus Christus het perfecte offer bracht. “Laten we daarom zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.” (Hebreeën 4:16)

Agapè

De ontwikkelingen binnen Agapè zijn bemoedigend. De richting voor de toekomst van de beweging wordt steeds duidelijker. In het nationaal leiders team (NLT) zijn we op dit moment bezig met de lijnen voor de rest van het jaar. Daarbij hoort ook een nieuwe samenstelling van het leidersteam. Samen met Mieke Hahndiek ben ik verantwoordelijk voor de medewerkersconferentie in het najaar. Bij de voorbereidingen van deze conferentie hebben we als leidersteam duidelijk Gods richting ervaren.
Vooral twee verhalen zijn blijven hangen.

 

Het eerste verhaal was het verhaal over de belegering en inname van Jericho. De priesters gingen voorop met de ramshoorn. Op de zevende dag van de belegering van deze stad, na het blazen van de ramshoorn, is deze stad ingenomen. De ramshoorn is een directe verwijzing naar Jezus Christus. Voor deze hoorn is een mannetjes schaap gedood. Zo moeten wij ook duidelijk het geluid van het Goede Nieuws van Jezus Christus laten horen in ons land. Dát gaat het verschil maken.

 

Het tweede verhaal was het verhaal van Elia. Hij heeft een mooi en glorieus moment achter de rug op de berg Karmel waar deze profeet heeft laten zien dat de God van Israël de enige God is. Maar even later ziet hij niets meer zitten. Hij is gevlucht voor koningin Izebel en wenst dat hij kan sterven. Zo kan je je ook voelen als christen. De glorieuze momenten liggen achter je en je ziet het allemaal niet meer. God stuurt een engel die Elia water en brood geeft. Daarna gaat hij op een lange reis om God te ontmoeten. Juist deze persoonlijke ontmoeting met God is de oplossing in zo’n situatie. Jij zelf, persoonlijk, een ontmoeting met je hemelse Vader.

 

Internet

Deze maanden gaat nagenoeg alle energie naar het project rond internet evangelisatie. In het najaar moeten twee evangeliserende websites online gaan. Daar moet een heleboel voor gebeuren. Allerlei technische zaken, vormgeving. Maar dat is zeker niet alles. We moeten de organisatie gereed maken om allerlei mensen die gaan reageren via internet ook van dienst te kunnen zijn. We noemen dat e-coaches. Zij zullen via internet met mensen aan de slag gaan. Mensen die een keus voor Jezus hebben gemaakt of die meer willen weten over geloof.
Tegelijk gaan we starten om bidders te mobiliseren rondom deze nieuwe bediening. Zowel voor de organisatie van e-coaches als het gebed zijn nieuwe mensen aangeschoven in het team. Daarnaast ook een aantal jonge programmeurs die met hun kwaliteit meebouwen aan het Koninkrijk van God op internet.
In de komende maanden zal aan jou zeker ook de vraag worden voorgelegd of je mee wil doen in dit enorme plan. We hebben bidders, coaches, projectleiders, programmeurs, vormgevers en een secretaresse nodig. Naast mensen die willen investeren in dit werk. Denk er alvast biddend over na of dit misschien is wat God voor jou heeft op dit moment.

Materialen

Vanuit Proclama hebben we nieuwe hulpmiddelen (folders en een miniboekje) voor evangelisatie ontwikkeld. Samen met Robert Jan van Noort (vormgever, studio Pankra) heb ik het concept uitgewerkt. Het zijn oude waarheden in een nieuw jasje. We hopen dat het anderen zal helpen om het Goede Nieuws uit te leggen. De serie materialen bestaat nu al uit een vouwfoldertje “God Persoonlijk Leren Kennen”. Daarvan hebben we ook een miniboekje die een veel uitgebreidere tekst bevat. Een ander oud concept van Agapè “Geestvervuld Leven” hebben we ook opnieuw uitgebracht. Beschikbaar als een vouwfolder. Deze folder helpt christenen te ontdekken hoe je kan leven uit de kracht van de heilige Geest.
Prijzen: €0,30 voor de vouwfolders, €0,45 voor het miniboekje (excl. verzendkosten) Verkrijgbaar via onze website: www.agape.nl.

Financiën

We willen jullie bedanken voor jullie ondersteuning in gebed en in financiën. We merken dat we niet alleen zijn in onze taak in Gods Koninkrijk. Dat kunnen we ook niet. De gedragenheid in de gezamenlijke gebeden maakt het ons mogelijk om stevig te staan in de geestelijke frontlinies. We zijn blij met de ontwikkelingen in onze financiële ondersteuning. Wouter blijft in ieder geval tot eind van het jaar voor een dag in de week in het VU Medisch Centrum werken. Het werk is leuk, zinnig en creatief. En het brengt wat extra financiën met zich mee. Een reden om dankbaar te zijn. Vanaf oktober komt er wel een extra gat van een paar honderd euro per maand doordat een grote sponsor wegvalt.

Vakantie

Het is bijna zomervakantie. Wij zullen als gezin de eerste twee weken van juli op de camping staan. Lekker vakantie, weg, geen werk, tijd voor het gezin. We hebben er erg veel zin in. Rhodé zal na de vakantie al naar groep 4 gaan. Het gaat hartstikke goed. Lezen gaat steeds vlotter. Levi gaat al door naar groep 2. Hij is namelijk te ondeugend om in groep 1 te blijven.
Het is gaaf om je kinderen op te voeden als kinderen van God. Ze zijn zo blij met hun hemelse Vader. Ze zijn enthousiast als Wouter gaat spreken (over Jezus vertellen) of Rianne nazorg gaat doen. Ze zijn blij als ze horen dat jongeren een keus voor Jezus hebben gemaakt. Zo ongecompliceerd kind van God zijn is volgens mij wat Jezus ook bedoelde toen Hij zei dat we moeten worden als een kind. “Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’” (Markus 10:15)

We wensen jullie Gods zegen toe!

Wouter, Rianne, Rhodé en Levi van der Toorn

 

Nieuwsbrief zomer 2005

1 min leestijd

Het is bijna vakantie… Tijd voor de laatste nieuwsbrief voor de vakantie. Dat betekent een korte terugblik op de afgelopen tijd, een een vooruitblik naar het nieuwe seizoen. Want… we gaan knallen met Internet Evangelisatie.Wil je meer weten over de genadetroon, over Elia, over Jericho? Het komt allemaal aan bod in deze nieuwsbrief. 

Klik hier voor de download (280 kb).

Klik hier voor de tekstversie…

(meer…)

Laat een reactie achter