Agapè Conferentie

1 min leestijd

Vanavond zal de conferentie voor alle medewerkers van Agapè starten. Dit weekend staat in het teken van "Stromen van levend water". Vanavond zal ikzelf de eerste studie houden in het volwassenenprogramma. Ik denk dat het een wat andere conferentie wordt dan gewoonlijk. De hoofdfocus ligt niet op strategie en structuur. De hoofdfocus ligt op het persoonlijk geestelijk leven.

Het thema van mijn preek is "vrije toegang tot de genadetroon", op basis van Hebreeën 4:14-16 "Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.