Melchisedek, koning van Shalom

3 min leestijd

Koning van Gerechtigheid, Koning van de vrede

Inleiding : preek over Jezus alleen

– Jezus = mens geworden God (i.t.t. Jehova’s Getuigen)
– Heilige Geest wijst naar Jezus
– Er is maar één naam gegeven waardoor we gered kunnen worden : Jezus!
– Meer van Jezus begrijpen = kanalen openen van Gods genade!

LEZEN : Hebr 6:18b – 7:3

Jezus – priester zoals Melchisedek

– hogepriester voor eeuwig
    o geen begin, geen einde
    o geen voorgeslacht
– koning van gerechtigheid / rechtvaardigheid (eerlijk, billijk, volgens het recht)
– koning van Salem, Shalom, vrede

Verhaal vertelt drie bijzondere dingen:
LEZEN : Gen 14:17-24

Context:

– Strijd Abraham met Kedorlaomer
– Bevrijding van neef Lot en stadsgenoten

Melchisedek komt met brood en wijn

– tekenen van Heilig Avondmaal!
– LEZEN : Mat 26:26-28 (eventueel)

Melchisedek komt met de zegen van de Allerhoogste

– Rom 15:29 “En ik weet dat wanneer ik kom, ik met de volle zegen van Christus kom.
– Verbond van de wet = doen, doen, doen / geef, geef, geef / het vraagt, vraagt, vraagt
– Betere verbond = gedaan, gedaan, gedaan / ontvangen van Jezus
– Verbond van de wet = zegen en vloek
– Betere verbond = alleen zegen
    o Voorbeeld Luk 4:16-20 vs. Jes 61:1-2 (genadejaar van de Heer)
    o Voorbeeld Joh 19:19 (opstanding) / Luk 24:50-51 (hemelvaart)

Abraham gaf aan Melchisedek de tienden

– Abraham weigerde iets te ontvangen van koning van Sodom
– Je wordt pas een goede gever als je weet te ontvangen
– Je tienden zijn een getuigenis ervan dat Jezus leeft!
– Je tienden zijn een getuigenis van de grootheid van Jezus!
– Je tienden zijn een teken van respect en eerbied voor God Almachtig
– Je tienden zijn een getuigenis van je dankbaarheid, van Gods grootheid!

Jezus is priester voor eeuwig (Hebr 6:20)

– Priester = schakel tussen ons en God
– Job verlangde naar een pleitbezorger (Job 16:19-21), had er geen – LEZEN : Hebr 7:26-28
    o Jezus is reden van onze redding
        * Heilig
        * Schuldloos
        * Zuiver
        * Van zondaars afgescheiden
        * Ver boven de hemel verheven
    o Jezus is reden van onze zekerheid
    o Jezus is reden van onze veiligheid

Jezus brengt ons eeuwige verlossing

– LEZEN : Hebr 9:11-12
– In Oude Verbond : onmogelijk in Gods nabijheid komen
– In Nieuwe Verbond : Jezus brengt ons in het Allerheiligste
    o Door Voorhof, Heilige naar Allerheiligste
    o Met zijn bloed VOOR EENS EN ALTIJD binnengegaan
    o EEUWIGE VERLOSSING VERWORVEN

Daarom mag deze zegen ook over jou worden uitgesproken
(Op basis van Gen 14:19-20)
“Gezegend ben jij door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste: je vijanden levert hij aan je uit”.