Generic selectors
Exacte overeenkomst
Zoek in titel
Zoek in content
Zoek in artikelen
Zoek in pagina's
Filter by Categories
Bijbel
Communicatie
Creatief
Films
Geek
God
Inspiratie
Internet
iPad
iPhone
Jongeren
Kerk
Leiderschap
Mac OS X
Persoonlijk
Preekkunst
Social Media
Tech
Verhaal
wordpress

Melchisedek, koning van Shalom

23 november 2005

Koning van Gerechtigheid, Koning van de vrede

Inleiding : preek over Jezus alleen

– Jezus = mens geworden God (i.t.t. Jehova’s Getuigen)
– Heilige Geest wijst naar Jezus
– Er is maar één naam gegeven waardoor we gered kunnen worden : Jezus!
– Meer van Jezus begrijpen = kanalen openen van Gods genade!

LEZEN : Hebr 6:18b – 7:3

Jezus – priester zoals Melchisedek

– hogepriester voor eeuwig
    o geen begin, geen einde
    o geen voorgeslacht
– koning van gerechtigheid / rechtvaardigheid (eerlijk, billijk, volgens het recht)
– koning van Salem, Shalom, vrede

Verhaal vertelt drie bijzondere dingen:
LEZEN : Gen 14:17-24

Context:

– Strijd Abraham met Kedorlaomer
– Bevrijding van neef Lot en stadsgenoten

Melchisedek komt met brood en wijn

– tekenen van Heilig Avondmaal!
– LEZEN : Mat 26:26-28 (eventueel)

Melchisedek komt met de zegen van de Allerhoogste

– Rom 15:29 “En ik weet dat wanneer ik kom, ik met de volle zegen van Christus kom.
– Verbond van de wet = doen, doen, doen / geef, geef, geef / het vraagt, vraagt, vraagt
– Betere verbond = gedaan, gedaan, gedaan / ontvangen van Jezus
– Verbond van de wet = zegen en vloek
– Betere verbond = alleen zegen
    o Voorbeeld Luk 4:16-20 vs. Jes 61:1-2 (genadejaar van de Heer)
    o Voorbeeld Joh 19:19 (opstanding) / Luk 24:50-51 (hemelvaart)

Abraham gaf aan Melchisedek de tienden

– Abraham weigerde iets te ontvangen van koning van Sodom
– Je wordt pas een goede gever als je weet te ontvangen
– Je tienden zijn een getuigenis ervan dat Jezus leeft!
– Je tienden zijn een getuigenis van de grootheid van Jezus!
– Je tienden zijn een teken van respect en eerbied voor God Almachtig
– Je tienden zijn een getuigenis van je dankbaarheid, van Gods grootheid!

Jezus is priester voor eeuwig (Hebr 6:20)

– Priester = schakel tussen ons en God
– Job verlangde naar een pleitbezorger (Job 16:19-21), had er geen – LEZEN : Hebr 7:26-28
    o Jezus is reden van onze redding
        * Heilig
        * Schuldloos
        * Zuiver
        * Van zondaars afgescheiden
        * Ver boven de hemel verheven
    o Jezus is reden van onze zekerheid
    o Jezus is reden van onze veiligheid

Jezus brengt ons eeuwige verlossing

– LEZEN : Hebr 9:11-12
– In Oude Verbond : onmogelijk in Gods nabijheid komen
– In Nieuwe Verbond : Jezus brengt ons in het Allerheiligste
    o Door Voorhof, Heilige naar Allerheiligste
    o Met zijn bloed VOOR EENS EN ALTIJD binnengegaan
    o EEUWIGE VERLOSSING VERWORVEN

Daarom mag deze zegen ook over jou worden uitgesproken
(Op basis van Gen 14:19-20)
“Gezegend ben jij door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste: je vijanden levert hij aan je uit”.

Wouter van der Toorn
Media Innovator & Art Director bij Jesus.net. Mijn tijd vul ik met nieuwe media, God, geloof, muziek, films. Over al deze zaken publiceer ik op mijn blog.
0 Comments
God

Melchisedek, koning van Shalom

door Wouter van der Toorn Leestijd: 2 min
0