Vergeef, vergaf, vergeven

1 min leestijd

Het is wel frappant dat dit thema op heel wat verschillende manieren is langsgekomen deze week. Vergeef, vergeven, vergaf, vergeving. In het "Onze Vader" leert Jezus het al bidden: "vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was." Want anders… Jezus was wel hard. Als je niet in staat bent om te vergeven kan God jou niet vergeven.
Ik ben blij met de boodschap van het kruis. Het kruis van Jezus is de verklaring dat we door Zijn offer eens en voor altijd verzoend zijn met de Vader. Geen reden in mijzelf, in mijn perfectie. De enige reden is Jezus zelf, zijn liefde. Onvoorwaardelijk. Kick! De boodschap van het kruis is ook dat, hoe meer wij beseffen hoe groot de vergeving door Jezus' bloed is, hoe meer we deze vergeving ook kunnen uitdelen. Paulus houdt ook niet voor niets een andere volgorde aan: "zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven." (Kolossenzen 3:13). De rollen zijn omgedraaid. Dank u Jezus!