Zelfmoord en vrijheid

1 min leestijd

depressiefKomende zondag zal ik spreken in jeugdkerk The Base in Katwijk. Thema “Choose Freedom”. Onder meer ingegeven door een nogal griezelige hype die de laatste tijd nogal de ronde gaat: jongeren die elkaar via MSN opjutten om zichzelf te snijden of zelfs suicide te plegen. Het is een niet weg te cijferen probleem. En ook nog behoorlijk onzichtbaar. Veel gaat via MSN of chatrooms. Er is niet veel controle op, dat is bijna niet mogelijk. Soms komen er verhalen in het nieuws. Zoals een verhaal uit Enschede waar 12 meisjes elkaar opjutten om zelfmoord te plegen nadat een medeleerlinge eerder al zelfmoord had gepleegd. De meisjes zijn tussen de 12 en 14 jaar oud :S In Katwijk zelf heeft de GGD volgens het nieuws maar ternauwernood weten te voorkomen dat een groep collectief zelfmoord pleegde.

Wat kunnen vriendschappen en relaties soms donkere kanten hebben. Ze maken je een gevangene, waar continue psychologische druk is. Er kan maar een antwoord op zijn. En dat is het antwoord dat Jezus kwam om gevangenen vrij te maken. Je bent geen slaaf meer als je bij Hem hoort! Dan komt zo ontzettend mooi psalm 139: je Schepper kende je al voordat je vorm kreeg. Hij heeft je lief en heeft een mooi plan voor je leven!