Lutherse Bijbel online

1 min leestijd
Scan vanuit de Lutherse Bijbel (Romeinen 1)

Scan vanuit de Lutherse Bijbel (Romeinen 1)

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de scans van de zgn. Lutherse Bijbel uit 1648 compleet online beschikbaar gemaakt. Voor de echte Bijbel tijgers.

De Lutherse Bijbelvertaling neemt een bijzondere plaats in in het godsdienstige en culturele leven van de zeventiende eeuw in de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. Na 1637 stapten de gereformeerden, doopsgezinden en remonstranten over op de Statenvertaling, maar voor de lutheranen was het Nederlands van die vertaling te ongewoon. [ bron ]

Op het domein BijbelsDigitaal.nl heeft het NBG ook nog andere vroege Nederlandse vertalingen van de Bijbel staan, zoals de Delftse Bijbel (1477), Leuvense Bijbel (1548) en de Statenvertaling (1637).

Ondertussen werk in de Bijbel sectie van deze site langzaam maar zeker bij. En, zoals het Internet betaamt, het is eigenlijk nooit klaar, omdat er altijd dingen wijzigen, updates uitkomen, nieuwe concepten verschijnen.