Voorspellingen van Jezus’ lijden en sterven

1 min leestijd

Beeldje van Jezus Christus

Het leven, lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus is honderden jaren tevoren door verschillende profeten en met verschillende details voorspeld. Zonder volledig te zijn hieronder twintig verschillende elementen van het lijden en sterven van Jezus Christus die zijn voorspeld:

Het verraad door Judas Iskariot
Psalm 41:10

Het verradersloon van 30 zilverstukken
Zacharia 11:12

Land van de pottenbakker wordt van het verradersloon gekocht
Zacharia 11:13

Jezus wordt in de steek gelaten
Zacharia 13:7

Valse getuigen
Psalm 35:11

Het zwijgen van Jezus
Jesaja 53:7

De geseling
Jesaja 50:6

Jezus is niet meer om aan te zien door marteling
Jesaja 52:14 en Jesaja 53:2

Als misdadiger gestraft
Jesaja 53:12

Handen en voeten worden doorboord
Psalm 22:17 en Jesaja 53:5

Bespot door omstanders
Psalm 22:8

Uitgedaagd om Gods hulp in te roepen
Psalm 22:9

Zijn kleding wordt verloot
Psalm 22:19

Hij krijgt zure wijn te drinken
Psalm 69:22

De duisternis
Amos 8:9

Door God verlaten
Psalm 22:2

Jezus’ hart begeeft het
Psalm 22:15

Zijn zij wordt doorstoken
Zacharia 12:10

Zijn botten werden niet gebroken
Psalm 34:21

Begraven in het graf van een rijke
Jesaja 53:9

Op vrijdag 7 april in het jaar 30 na Christus rond 15:00 uur sterft Jezus als offer voor de mensheid.