Bijbel basics

3 min leestijd

bijbel-en-schoenen

Het is een goede les: let op wat je luistert en let op hoe je luistert. Dat is wat Jezus duidelijk maakte aan zijn intimi, zijn vrienden die geheimen van God te horen kregen. Jezus legt uit dat je goed zaad kan zaaien, maar dat het pas wat oplevert als het gezaaid wordt op een stuk goede grond. Afgelopen zondag heb ik de preek hierover gehouden (komt binnenkort online). Het thema “Bijbel” is mijn hoofdthema op dit moment om mee bezig te houden. Het valt mij persoonlijk op dat er veel christenen afhankelijk zijn van de kerk, de zondagse dienst, de voorganger of van een inspirerende conferentie om “geestelijk voedsel” te krijgen. Jammer, jammer. Want dan krijg je nooit een dineetje voor twee (bij wijze van spreken) maar altijd van de kerkelijke gaarkeuken. Nu hoop ik trouwens wel dat dat ook excellent is.

Stille tijd revival

Toen ik het laatst een grote groep vroeg van mensen die zelf minimaal een keer per week de Bijbel opende staken maar een handje vol mensen hun hand op. ‘k Denk dat ik het wel begrijp. Want als je niet weet dat je wat mist waarom zou je. De hobbel die ikzelf moest nemen kwam door de zgn. “stille tijd revival“. Dat was in mijn tienerjaren. Stille tijd was het toverwoord, het is dagelijks een tijd om Bijbel te lezen en te bidden. Idealiter was die tijd vroeg in de morgen (dus wekker eerder zetten dan normaal). De Bijbelvertaling van “Het Boek” leerde ik toen kennen, dat hielp zeker wel dat de Bijbel meer open gin. Maar voor mij was het een enorme opgave om gediciplineerd te zijn en “stille tijd momenten” vol te houden dan twee dagen. Dat kwam bij mij omdat het helemaal niet bij mij (hyperactief…) past. Dus eerder frustrerend als opbouwend…

Bijbelfreak!

Toch voel ik mezelf een Bijbelfreak. En lees en luister ik zo ongemerkt (professioneel en persoonlijk) best wel lekker veel weg. Op mijn iPhone, op mijn computer, via de iPod, via Internet. Jezus vraagt aan zijn Vader in de hemel: Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid (Joh 17,17). Dat is wat de Bijbel (niet voor niets “Woord van God” genoemd) doet. Je verrijken voor iedere dag, praktische wijsheid voor het alledaagse, bouwen aan je contact en relatie met de Onzichtbare God. Je helpen om een tegewijde volgeling van Jezus te zijn.

Bijbeljaar in de kerk?

Mijn wens voor onze plaatselijke kerk is dat er meer mensen komen die in staat zijn om zelfstandig Gods woorden te begrijpen en toe te passen. Want dat hoort naar mijn idee bij een gezonde en volwassen kerk. ‘k Speel met de gedachte om samen met een groep mensen die dat willen een Bijbeljaar te plannen. Een jaar toewijden om door de Bijbel heen te werken, principes voor het lezen van de Bijbel te leren en heel concreet in de setting van de gemeente toe te passen.

Denk eens aan een actueel vraagstuk uit de kerk: wat is de opdracht van de kerk voor de stad? En hoe gaan we om met de nieuwe gelovigen die geen christelijke achtergrond hebben en niet in de christelijke cultuur zijn opgegroeid. Het gevecht dat zich in deze mensen afspeelt is soms gewoon rauw. En ik kom er wijsheid in tekort. Wat ik kan doen is met hen samen afhankelijk zijn van Gods liefde die Hij iedere dag in voldoende hoeveelheid beschikbaar heeft.