De schepping van de mens

Jezus in viervoud

4 min leestijd

De schepping van de mens

Je kan je verbazen over wie Jezus is. Als je de Bijbel leest ontdek je dat Hij niet zomaar een man was, maar dat Hij vol liefde en bewogenheid was voor de mensen om Hem heen. In de Bijbel heb je vier verschillende evangeliën, Matteüs, Markus, Lukas en Johannes. Daarin zie je vier verschillende verslagen van het leven van Jezus op aarde en zijn bediening. Ieder evangelie heeft zijn eigen unieke invalshoek. Zo worden verschillende aspecten van de Jezus belicht.

DE KONING

Het verslag dat Matteüs geeft begint met een geslachtslijn van Jezus tot aan Koning David en Abraham. God’s belofte voor deze mannen was dat de Messias een van hun nakomelingen zou zijn. In ieder woord en elke daad die is beschreven wordt Jezus afgeschilderd als een majestueuze vervulling van de Oud Testamentische profetieën. Het kan niet anders dan dat Hij wordt herkend als de beloofde Koning.

DE DIENAAR

In het Evangelie van Markus wordt Jezus beschreven als een man die steeds onderweg is, dienend, bezig met zijn opdracht, omzien naar mensen in nood. Vanaf het begin tot aan het eind van Markus wordt Jezus beschreven als de Dienaar. Zelfs in het laatste vers van het Evangelie, nadat Jezus is opgestaan en opgevaren naar de hemel, gaat Hij door met het werk dat Hij begon toen Hij op aarde was.

Markus 16:20
En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.


DE MENS

Lukas laat niet alleen de afstamming van Jezus zien tot aan Adam terug (de eerste mens) maar verteld ook als enige over de tijd dat Jezus kind was en een stukje van het leven als gezin. Op deze manier wordt de menselijkheid van Jezus aangetoond. Ook de hele beschrijving van het lijden van Jezus in de tuin van Gestemane en aan het kruis laten de menselijkheid van Jezus zien. Maar zeker ook zijn volkomenheid als mens. Er was er geen zoals Hij.

Lukas 22:42
… “Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.”

Jezus bleef gehoorzaam en koos ervoor om de weg van lijden die voor Hem lag te gaan, zelfs al werd Hij vervuld met stress en angst, zo erg dat hij grote druppels bloed zweette (Lukas 22:44)

Alleen Jezus heeft het leven geleefd zoals het bedoeld was: zonder zonde en in perfecte harmonie met Zijn Vader. Hij heeft verleidingen doorgemaakt en Hij maakte het leven van de mens helemaal mee. Hij begrijpt volkomen wat mensen doormaken. Op deze manier is Hij de plaatsvervanger voor de mensen, het volkomen offer om ons te bevrijden uit de macht van de zonde.

GOD

In het evangelie van Johannes wordt Jezus beschreven als God. Zo begint het Evangelie van Johannes:

Johannes 1:1–3, 14
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaan… Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Het verslag van Johannes bevat geen lijst van geslachten omdat Jezus als God geen begin heeft en geen einde! Juist dit Evangelie beschrijft de verschillende momenten dat Jezus zich beschrijft als de “Ik Ben“. Bijvoorbeeld “Ik ben het brood dat leven geeft” (Johannes 6:25), “Ik ben het licht voor de wereld” (Johannes 8:12), “Ik ben de deur” (Johannes 10:9) en “Ik ben de opstanding en het leven” (Johannes 11:25). Dit is opvallend omdat God Zich in Exodus 3:14 aan Mozes openbaart met de naam “IK ZAL ER ZIJN” en “Ik ben die er zijn zal“.

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -