Meditatief Bijbel lezen

3 min leestijd

monnik

Een mooie manier van Bijbel lezen is een meditatieve manier. Zelf leerde ik het bij de conferenties van Agapè en heb het daarna veel in groepen gebruikt. met meditatief Bijbel lezen gebruik je niet je intellect, maar gebruik je meer je emotie. Je probeert in de rust te begrijpen wat God zegt. Als je nog nooit de Bijbel op zo’n manier hebt gelezen is het zeker een aanrader om het eens te proberen. Dat kan alleen of in een kleine groep. Ik leg hieronder uit hoe het werkt.

De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt.” (Exodus 33:11). De HEER had de gewoonte om met Mozes te spreken. De HEER spreekt. Mozes luistert. Bij Lectio Divina gaat het er niet om om veel uit de Bijbel te lezen. Ook niet om veel te zeggen. Het gaat erom dat God de kans krijgt om te spreken en dat wij het Woord van God in ons hart ontvangen. Een moment van goddelijke intimiteit.

Toen Mozes bad of hij het aangezicht van God mocht zien, kreeg hij nog niet de gelegenheid. Door Jezus Christus kunnen we God wel zien! De Vader zegt van zijn Zoon: “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.” (Matteus 3:17). En Jezus zegt zelf: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” (Johannes 14:9) In het luisteren naar God richten we ons op Jezus Christus. Als je Hem ziet, dan zie je de heerlijkheid van God!

1E : LUISTEREN NAAR GODS WOORDEN

Ga in groepen van maximaal 4 personen zitten. Een persoon leest het Bijbelgedeelte hardop voor (twee maal het gedeelte). De anderen uit de groep luisteren: “Welke deel blijft in het bijzonder hangen in je gedachten?” Wees stil voor 1 – 2 minuten. Blijf in de stilte luisteren naar Gods woorden. Herhaal in je gedachten het woord of de zin die blijft hangen. Deel hardop met elkaar, een voor een: welk woord of welke zin blijft hangen? Ga niet discussiëren, maar noem alleen dit.

2E : PERSOONLI JKE BOODSCHAP

Een ander uit de groep leest het Bijbelgedeelte nogmaals hardop (eenmaal of tweemaal het gedeelte). Wees stil voor 2 – 3 minuten. En denk na over waar dit Bijbelgedeelte je leven vandaag de dag raakt. Deel met elkaar in het kort : “Ik hoor…, ik zie…, ik begrijp…” Let op: geen discussietijd.

3E : TOEPASSING VAN GODS WOORDEN

Een ander uit de groep leest het Bijbelgedeelte nogmaals hardop (eenmaal of tweemaal het gedeelte). Wees stil voor 2 – 3 minuten. Denk na over “Ik geloof dat God van me vraagt om … vandaag / deze week”. Deel hardop met elkaar waar je over hebt nagedacht. Dit mag langer zijn. Luister goed naar wat de persoon rechts van je met de groep deelt. Als iedereen heeft verteld is het tijd om voor elkaar te bidden. Doe dat voor de persoon rechts van je. NB: iedereen mag de beurt aan zich voorbij laten gaan. Als je liever alleen in de stilte bidt sluit je je gebed af met “amen”.