Grammatica en de Bijbel

2 min leestijd

grammatica_in_de_bijbel

Mijn talenknobbel heeft me niet altijd goed geholpen toen ik op de middelbare school zat. Nu probeer ik met mijn dochter een beetje bij te blijven hoe het ook alweer zat. Dat valt trouwens helemaal niet mee: onderwerp, persoonsvorm, meewerkend voorwerk, tijd- en plaatsaanduiding, lijdend voorwerp…  dat lukt misschien nog wel. Maar werkwoorden en vervoegingen, dat is best lastig. Verleden tijd, tegenwoordige tijd, toekomstige tijd, onvoltooide tijd, voltooide tijd en vervolgens alle mogelijke mengvormen. Toch is het goed om er een idee van te hebben als je bijvoorbeeld eerlijk wilt Bijbellezen.

Voorbeeld Efeze 2:

Gisterenavond hebben we met onze jeugdgroep / discipelschapsgroep Efeze 2 besproken. Een leuk hoofdstuk om eens te kijken naar wat was, wat er nu is en wat nog voor ons ligt. Eens wat op een rijtje zetten:

  • Vers 1 : U was dood door de misstappen en zonden …
  • Vers 3 : Net als zij lieten ook wij … wij volgden alle zelfzuchtige verlangens … en stonden van nature …
  • Vers 4 : Maar omdat God zo barmhartig is … zo groot is
  • Vers 5 : heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt
  • Vers 6 : Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt …
  • Vers 7 : Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus
  • Vers 8 : Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof …
  • Vers 10 : Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.

Als je je dus wat bewust wordt van basis grammatica, dan lees je al eerlijker de Bijbel. Hoe zit het dus in Efeze 2 (waar geschreven wordt aan christenen in Efeze), wat ligt er in het verleden? In het verleden was ik zonder God. Maar nu ben ik levend gemaakt, nu ben ik gered, nu ben ik in Christus Jezus geschapen. In de toekomst ga ik nog meer ontdekken hoe enorm rijk de genade van God is, hoe goed Hij is door Christus Jezus. Blijkbaar hebben we voor dat laatste nog wel even de tijd nodig. Als ik eerlijk ben denk ik dat ook. Mijn reactie hierop is: ik vind het gaaf, God is goed. ‘k Ben benieuwd wat ik in de komende tijd meer ga leren.