Generic selectors
Exacte overeenkomst
Zoek in titel
Zoek in content
Zoek in artikelen
Zoek in pagina's
Filter by Categories
Bijbel
Communicatie
Creatief
Films
Geek
God
Inspiratie
Internet
iPad
iPhone
Jongeren
Kerk
Leiderschap
Mac OS X
Persoonlijk
Preekkunst
Social Media
Tech
Verhaal
wordpress

Waarom geloven in de opstanding van Jezus?

9 april 2009

Het lege graf van Jezus

Wat is er beter om op stille donderdag eens na te denken over “waarom geloof ik eigenlijk in Jezus”? Er zijn meer redenen voor, dan een vluchtige lezer zou doorhebben. Wist je trouwens dat het opstaan uit de dood van Jezus, zijn “herrijzenis” (prachtig woord trouwens) een van de meest historische feiten is? Dat heb ikzelf lang niet doorgehad. Ik geloofde het omdat de Bijbel dat zei. Toch kan ik me goed voorstellen dat dit een onbevredigend antwoord is voor veel mensen. En eigenlijk ook niet voor mezelf. Maar welke feiten zijn naast de Bijbel  belangrijk?

Een paar argumenten heel in het kort op een rijtje:

  1. Jezus heeft zijn lijden, sterven en opstanding voorspeld. Zelfs zijn discipelen waren verbaasd dat Jezus opstond uit de dood, en achteraf begrepen ze het pas. Johannes schrijft dat expliciet in Johannes 3 vers 19 – 22 “… na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had…
  2. Het graf was leeg. Het idee dat het lichaam geroofd zou zijn om een mythe the creëren lijkt me niet logisch. Want de daders wisten het toch zelf? Waarom zouden zij er dan zelfs hun leven voor over hebben om vast te blijven houden aan hun geloof in de levende Jezus?
  3. Na zijn opstanding heeft Jezus meerdere ontmoetingen met mensen gehad. Zelfs tot een groep van 500 mensen (1 Korintiërs 15 vers 3 – 8). Deze mensen hebben de overtuiging gehad dat het geen visioen of hallucinatie was.
  4. Het sterkste argument is daarom wel het ontstaan van de kerk. Want waarom zou deze kerk zijn ontstaan als er slechts een sprookje werd verteld? Als met de dood van Jezus gewoon een mooie tijd zou zijn afgesloten? Andere zogenoemde messiassen die bekend zijn uit de eerste eeuw hebben na hun dood geen volgelingen overgehouden. Denk aan Judas de Galileeër (het jaar 6 AD), Simon bar-Giora (werd door Titus gedood rond het jaar 70 AD) of bar-Kochbar (rond het jaar 135 AD ter dood gebracht). En als de beweging die zij hadden gestart doorging, dan was het om een opvolger, een “nieuwe messias” te kiezen. Nooit is een opvolger van Jezus gezocht door deze grote groep mensen die zich christenen gingen noemen.
  5. De levens van veel mensen zijn veranderd na de opstanding van Jezus. Denk aan de apostelen, de grondleggers van de kerk. Dat kan toch niet zijn op basis van een fantasie?

De afweging van deze dingen laat ik graag aan iedereen over.

[youtube width=”590″ height=”468″]http://www.youtube.com/watch?v=8dAkpHmEP3Q[/youtube]

Wil je meer weten? Even wat linkjes voor de diepgravers:

Wouter van der Toorn
Media Innovator & Art Director bij Jesus.net. Mijn tijd vul ik met nieuwe media, God, geloof, muziek, films. Over al deze zaken publiceer ik op mijn blog.
1 Comments
  1. creatov

    Even een citaat van paus Benedictus als korte aanvulling. Hij herinner eraan dat de verrijzenis een historische gebeurtenis is. ’Het is geen mythe, noch een droom, noch een visie, noch een utopie. Het is geen fabeltje maar een unieke en definitieve gebeurtenis’, verklaarde de paus. ’Indien Christus niet verrezen zou zijn, zou elke hoop een illusie blijven’, aldus de rooms-katholieke kerkleider.
    Bron: http://www.rorate.com/nws.php?id=53950

Waarom geloven in de opstanding van Jezu…

door Wouter van der Toorn Leestijd: 2 min
1