De duif en de Geest

2 min leestijd

duif

De duif wordt overal gezien als het symbool voor de Heilige Geest. De Heilige Geest daalde neer in de gedaante van een duif toen Jezus was gedoopt (Lukas 3:21-22). Als je op zoek gaat naar de duif in de Bijbel dan kom je bijzondere geheimen tegen:

Noach

In Genesis 8 wacht Noach op het moment dat de aarde weer droog is na de grote vloed die als straf over de wereld was gegaan. De raaf die als eerste wordt uitgestuurd bleef heen en weer vliegen tot de aarde droog was. De duif die vervolgens werd uitgestuurd vond nog steeds geen plek om te rusten. Pas later toen nieuw leven was ontstaan vond de duif rust. De duif staat symbool voor de Heilige Geest. Deze vind geen rust in de doodsheid en de straf van God. De duif vind een plek om te rusten als het nieuwe leven is ontstaan. Zo ook de Heilige Geest. Hij rust in de plek waar de straf voorbij is. Het oordeel is weggenomen door Jezus Christus. Er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn!

De vleugels en de staart

Als je kijkt naar de duif dan kun je ontdekken: aan iedere vleugel zijn negen grote veren en in de staart vijf grote veren. Natuurlijk zijn er mee, maar deze zijn noodzakelijk en geven de vleugels en de staart zijn kracht. Je weet dat je met één vleugel niet kan vliegen, hooguit rondjes kan vliegen. En zonder staart kan je niet sturen, dan zou je richtingloos zijn! Nu heeft de Bijbel het over: 9 gaven, 9 vruchten en 5 bedieningen:

Gaven Vrucht Bedieningen
1 Korintiers 12:7-11 Galaten 5:22-23 Efeze 4:11
Wijsheid

Kennis

Geloof

Genezing

Wonderen

Profeteren

Onderscheid

Klanktaal

Uitleg klanktaal

Liefde

vreugde

Vrede

Geduld

Vriendelijkheid

Goedheid

Geloof

Zachtmoedigheid

Zelfbeheersing

Apostelen

Profeten

Evangelisten

Herders

Leraren