Notities bij counseling

1 min leestijd

Springen uit het Boek

Het afgelopen weekend ben ik op bezoek geweest bij het pastorale congres voor kerkleiders. De hoofdsprekers waren Neil Anderson (bekend o.a. van zijn wereldwijde bediening van bevrijding) en Jim Wilder (een bekend christen psycholoog). Nu zie ik mezelf niet direct als een pastoraal medewerker, laat staan een pastoraal deskundige. Zij het dat pastoraat (of counseling) onderdeel is van de rol van een voorganger / prediker. Het spreekt me bijzonder aan dat counseling juist in het licht van discipelschap wordt geplaatst. Even wat losse notities:

Wat moet God doen en waar zijn we zelf verantwoordelijk voor? Soms vragen we aan God en wachten we op God terwijl Hij ons alles al heeft gegeven. Vraag niet aan God of Hij iets wil doen als Hij deze vraag juist aan ons stelt!

Als het gaat om de rol van de hulpverlener / counseler en de hulpvrager is er meer dan alleen deze twee. God speelt immers een belangrijke rol. En als het gaat om herstel, genezing, hulp, dan kan het alleen van Hem vandaan komen. Teveel spelen counselors de rol van de “middelaar” tussen de mensen die hulp vragen en God. Daarmee scheppen we een afhankelijkheid. Het gaat erom dat er maar één middelaar is tussen God en mensen en dat is Jezus Christus. Een counselor moet deze plek niet willen innemen. Deze gedachte was voor mij een verfrissende reminder!