trouwringen

Huwelijksbelofte

3 min leestijd

Ik heb het voorrecht gehad om het huwelijk van vrienden in te zegenen. Als het gaat om verschillende vormen tijdens een huwelijksdienst dan valt dat volgens mij in twee richtingen uit elkaar: hoog liturgisch (veel formaliteiten en kerkelijke ceremonie) tot laag liturgisch (veel improvisatie en eigen invulling). Als je even Googelt dan is er best wel wat te vinden. Als je zoekt naar wat vrijere vormen is het toch lastig. Daarom post ik de tekst die gisteren in de dienst is gebruikt.

Huwelijks inzegening & trouwbelofte

Het bruidspaar mag gaan staan en elkaar de rechterhand geven, zodat we jullie huwelijk kunnen inzegenen temidden van de gemeente van Jezus Christus.

GEBED
Vader God, we staan hier voor u op deze dag om het huwelijk van ### en ### te bevestigen. Heer Jezus, wees bij ons als we dit huwelijk bevestigen.

INLEIDING
In het christelijke huwelijk is de man het hoofd van zijn vrouw zoals Christus het hoofd is van de gemeente, Hij is Zelf de Redder van de gemeente. Zoals de gemeente zich onderwerpt aan de Heer Jezus, zo is de man onderworpen aan Jezus Christus en is de vrouw aan de man onderworpen.

NAAR DE MAN
Zoals Jezus Christus de gemeente liefheeft zo houdt de man van zijn vrouw: zichzelf opofferend en zelfs bereid om zijn leven voor de ander te geven. Hou van je vrouw zoals je van je eigen lichaam houdt en voor je eigen lichaam zorgt. Wil je deze trouw aan je bruid beloven, in goede en kwade dagen tot de dood jullie leven voor even zal scheiden of tot Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel?
ANTWOORD: _______ (“JA” en persoonlijke belofte)

NAAR DE VROUW
Aanvaard je man en respecteer hem zoals je Jezus respecteert. Onderwerp je aan hem zoals je je aan Jezus onderwerpt. Dat is een veilige keuze. Aanvaard hem als je echtgenoot. Wil je deze trouw aan je bruidegom beloven, in goede en kwade dagen tot de dood jullie leven voor even zal scheiden of tot Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel?
ANTWOORD: _______ (“JA” en persoonlijke belofte)

TOT SLOT
Hou van elkaar en wijdt je aan elkaar toe. Wees een in het volgen van Jezus. In Hem is er geen man of vrouw (geen onderscheid), want jullie zijn allebei geroepen om Hem te volgen en jullie zijn beide vrijgekocht door hetzelfde kostbare bloed. Herinner je steeds de liefde van Jezus voor jou: Hij stierf aan het kruis voor jullie en Hij stond op uit de dood op de derde dag. Hij leeft voor ons. Onze God is geduldig en vriendelijk. Hij is gaf alles op om ons alles te schenken. Zijn liefde houdt nooit op! Wandel als kinderen van het licht.

GEBED EN INZEGENING
Vader God, schepper van hemel en aarde, schepper van man en vrouw, we bidden om uw zegen over ### en ### als zij nu hun leven verder gaan als man en vrouw. Stuur uw engelen uit om hen te beschermen tegen het kwaad… (in de rest van de zegen worden beloften uit de Bijbel concreet over het bruidspaar uitgesproken).

 

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -