dopen (cartoon door Willem de Vink)

Doop in water

4 min leestijd

Dopen (cartoon door Willem de Vink)Morgen staat in onze kerk een doopdienst gepland. Het is voor een kerk vaak een van de hoogtepunten en voor de nieuwe gelovigen een monument van het leven! De doop is meer dan slechts een uiterlijk symbool. Het is één worden met Jezus in Zijn dood en opstanding. Daarom is de doop in de eerste plaats gericht op Hem. De doop is ook niet een eindstation, maar het begin van een nieuw leven. Dat nieuwe leven is het leven vanuit Gods genade, leven als kinderen van het licht, leven in vertrouwen, een leven vol van de heilige Geest.

Voor de dopelingen hebben we een voorbereidingstraject uitgewerkt. Het feest van de doop staat namelijk niet op zichzelf. Het is onderdeel (vaak start) van het leven als volgeling van Jezus. Oftewel, het is onderdeel van een discipelschapsproces. De doopcursus helpt allereerst om te begrijpen waar alles om draait. Daarnaast worden de kandidaten begeleid in alle praktische en geestelijke voorbereidingen op je doop. En als derde bespreken we heel concreet hoe het leven als kind van God eruit mag gaan zien en praten we over thema’s als groeien in geloof en je plaats in Gods gezin.

Om het een en ander wat concreter te maken, hieronder de zaken zoals wij dat hebben uitgewerkt.


Hoe is de doop-voorbereiding gepland?

1e avond : De doop in water

 • Kennismaken in de groep
 • Wat is dopen?
 • Waarom op deze manier?
 • Wanneer wordt je gedoopt?

2e avond : De betekenis van de doop in water

 • Eén worden met Jezus
 • Je bent helemaal van God
 • Een nieuwe mens
 • Huiswerkopdracht

3e avond : Getuigen van Jezus

  • Voorbeeld van een getuigenis
  • Getuigen in de groep
  • De doop met de heilige Geest
  • Praktische voorbereidingen

4e avond : Het nieuwe leven (ná de doop)

 • Leven als kind van het Licht
 • Vervolg


De doopdienst zelf

Voor de doop geeft iedereen die gedoopt zal worden een persoonlijk getuigenis. Daar is in de voorbereiding trouwens al aandacht aan gegeven en zal daardoor ook niet de eerste keer zijn dat het getuigenis wordt gegeven. In het doopbad stellen we de dopeling de geloofsvraag:

[NAAM] geloof je dat Jezus Christus geleefd heeft als mens op deze wereld, gestorven is aan het kruis op Golgota om te betalen voor de zonde van de mensheid. Geloof je dat Hij opstond uit de dood en leeft? Geloof je dat Hij vandaag een levende Heer is en dat alles wat leeft Hem toekomt? Geloof je dat het offer dat Jezus bracht met Zijn leven en Zijn bloed ook jou schoonwast van alle zonde en fouten en dat je door Hem bent vrijgekocht? Aanvaard je Jezus als Heer van je leven en ben je bereid om te leven als kind van het Licht?

Hierna dopen we door de persoon onder te dompelen in het water.

[NAAM] op basis van je getuigenis van je geloof in Jezus Christus dopen we je in het midden van Gods gemeente in de naam van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest.

Het nieuwe leven is niet zozeer getypeerd door “gedoopt zijn”, maar wordt gekenmerkt door het werk van de Heilige Geest. Daarom krijgen de dopelingen in de gemeente de handen opgelegd terwijl de Heilige Geest expliciet wordt uitgenodigd en de dopelingen worden gezegend met Gods beloften.

De doop is een krachtig symbool van het achterlaten van het oude leven in het watergraf. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Als je kind van God bent komt God door Zijn Heilige Geest in je wonen. In Efeze 1 vers 13 staat: “… in Christus bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis…” De Heilige Geest stelt je ook in staat om te leven als kind van God, als lichtdrager in deze wereld. Daarom nodigen we samen met jullie de Heilige Geest uit om niet zomaar een stuk maar jullie hele leven te vullen met Zijn aanwezigheid zodat jullie leven gevuld zal zijn met Gods leven, jullie gaven ontvangen en jullie leven vol vrucht zal zijn tot Gods eer.

De zegen is (gelukkig) niet afhankelijk van mensen. We geven jullie de zegen door op basis van de beloften van het Woord van God. In Jezus’ Naam leggen we jullie daarom de handen op.

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -