heraut

Preekkunst : meer dan onderwijs

2 min leestijd

Preken (kerussõn) is iets anders dan onderwijzen. In 2 Timoteüs 1 vers 10 – 11 zegt Paulus “nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar.

Dat betekent dus drie verschillende taken:

  1. Het aankondigen of verkondigen (als een heraut) van de waarheid als een prediker / verkondiger.
  2. Het beschermen en doorgeven van de Waarheid als een apostel.
  3. Het uitleggen en toepassen van de Waarheid als een leraar.

Preken is dus niet alleen maar uitleggen of onderwijzen. Preken is verkondigen. Preken is wat een heraut doet als er een bericht is van de Koning voor het volk.

Het werk van een heraut

Hoe werkt het met een heraut. Nou, dat ging ongeveer zo:

De heraut roept een groep mensen om zich heen en komt met zijn mededeling: “Hoort, iedereen die hier is, en laat me u het Koninklijk Besluit van Zijne Hoogheid de Koning bekendmaken. Het heeft de Koning goed gedacht om een compagnie van 100 soldaten te stationeren in uw stad om u te beschermen tegen de plunderende bendes die actief zijn in uw omgeving.

De groep reageert opgetogen en blij (in een gemeente zou dat het amen zijn als reactie).

De heraut gaat verder: “De kosten die deze bijzondere bescherming met zich meeneemt zal niet vanuit de belastingen worden betaald maar direct vanuit de koninklijke schatkist.

Opnieuw een opgetogen reactie! (Amen!)

Bovendien laat de koning u weten dat hij van u houdt, en al zijn koninklijke wijsheid en invloed zal gebruiken om u te beschermen en u te voorzien van wat u nodig hebt.”

Natuurlijk opnieuw gejoel (Amen! Halleluja!)

Tot slot mag ik u namens hem zijn koninklijke zegen doorgeven. Gezegend is ieder die vertrouwen heeft in de koning!

Gejuich (Amen!)

Preken is dus meer dan gewoon lesgeven. Het is het Goede Nieuws doorgeven dat vol blijdschap zal worden ontvangen. Vol zijn van het ongelofelijke  Goede Nieuws doorgeven. Dat kan toch niet anders dan er lol in hebben. Het is toch ook gewoon ongelofelijk?! Het kan niet anders dan dat jouw hart er ook door in beweging is gezet en er vol van is!

N.a.v. “Advice to Pastors: Preach the Word

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -