ik ben al speciaal

Speciaal zijn of speciaal gevonden worden

2 min leestijd

ik ben al speciaalFoto van Jeff Boriss

Er zit een diep verlangen in de mens om bevestigd te worden. Zo zijn we gemaakt. Dat is noodzakelijk om emotioneel gezond te functioneren. Bij gebrek aan gezonde bevestiging krijg je in meer of mindere mate scheefgroei. Er is een ongezonde behoefte aan bevestiging, aan gezien worden. Dat is in het gewone leven (als er al sprake van gewoon leven kan zijn) zo, maar ook in het geestelijke of religieuze deel van het bestaan (als er al sprake kan zijn van iets dergelijks dat zonder relatie is met het hele leven).

Behoefte om iemand te zijn

Er is ook binnen de kerk een enorme behoefte om iemand te zijn, of om iemand te worden. Speciaal gevonden worden, bijzonder zijn: “Kijk mij eens…“. In verschillende kerkelijke stromingen uit zich dat op een andere manier. In de traditionele reformatorische hoek wil je het bijzondere verhaal vertellen, perfect aansluiten bij de verwachtingen van een ideaal gelovige dat zeker ook duidelijk wordt in de keuzes in levenswandel en vooral ook levensstijl. In de charismatische hoek willen mensen speciale gaven en uitingen van de Heilige Geest laten zien om zo werkelijk een bijzondere christen te zijn. In een baptistengemeente moet je zeker een stevig getuigenis kunnen geven en je spectaculair laten dopen. In een evangelische gemeente moet je leeuwenmoed laten zien als het gaat om evangelisatie of juist om dienstbaarheid… Nou ja, ik noem maar een paar dingen, het zijn wat kleine voorbeelden.

Je bent al speciaal

Wat gebeurt er op deze manier? Er wordt geprobeerd te beantwoorden aan de behoefte om speciaal te zijn. Beter gezegd om speciaal gevonden te worden. Maarre, ben je dan vergeten dat je speciaal bent? Kostbaar genoeg voor God om zijn eigen Zoon voor op te offeren?

U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen. (1 Korintiërs 7 vers 23

Wees niet afhankelijk van anderen, van mensen, van meningen. Dat is een erg wankele basis, dat is slavernij. Probeer te beseffen welke prijs voor jou is neergelegd, dan kan je je proberen voor te stellen hoe kostbaar je bent.  Probeer niet speciaal te zijn, je bent het namelijk al!

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -