heaven250

Hemel(vaart) reviewed

5 min leestijd

heaven
Op de vraag waarom er tussen Hemelvaart en Pinksteren 10 dagen zitten hoorde ik deze week de volgende uitleg: zoveel kostte de reis van Jezus naar de hemel en voor de Geest om naar de aarde te komen. Mooi, mooi. Of dit nu helemaal strookt met de werkelijkheid weet ik ook niet. Waar is de hemel eigenlijk? Is het een fysieke plek die je (als je maar snel genoeg bent) zou kunnen bereiken? Is de hemel in onze dimensies (tijd, plaats, ruimte) te bereiken?

Bestaat er een hemel?

Onderzoek laat zien dat 74% van de Amerikanen gelooft in een hemel. Hierbij aangetekend dat 59% gelooft in een hel (de grote tegenhanger is van de hemel) [bron]. Er zijn nog meer onderzoeken die steeds weer zo’n getal laten zien (ergens tussen 70% en 85%). In Nederland liggen de getallen wat anders: 38% gelooft in leven na de dood (34% weet het niet) [bron]. 21% gelooft in het voortbestaan van de ziel, 16% in een hemel, 2% in het bestaan van de hel, aldus het Kaski rapport “Ode aan de doden” uit oktober 2008 [download de pdf].

Ergens heb ik trouwens ook gehoord (maar kan deze gegevens zo snel niet boven tafel krijgen) dat veel Amerikanen geloven dat de hemel zich zo’n 40 kilometer boven het aardoppervlak zou bevinden… Tja…

Hoe ziet de hemel eruit?

Het is een bijzonder interessante vraag hoe de hemel eruit ziet en wat ons te wachten staat. ‘k Heb het boek 90 minuten in de hemel van Don Piper nog niet gelezen. De trailer van dit boek zie je hieronder. Schrijvers als Frank Peretti en Randy Alcorn hebben een beeld geschetst van hoe de hemelse werkelijkheid zou zijn. Zelf denk ik dat het stellen van deze vraag nogal eens door nieuwsgierigheid wordt ingegeven zonder de essentie te weten. Wat heb je aan de hemel als je de hoofdbewoner niet kent? Wat denk je hier te vinden als je God niet kent?

[youtube width=”620″ height=”490″]http://www.youtube.com/watch?v=mTuWUr3Qcys[/youtube]

Waarom moest Jezus naar de hemel?

Hemelvaart is voor veel mensen een mooie vrije dag, de vrijdag pakken we erbij om een extra lang weekend te organiseren. Maar wat is de essentie eigenlijk van hemelvaart? Kunnen we niet zonder? Zonder een hele preek te gaan houden en ook zonder pretentie compleet te zijn een korte schets waarom de hemelvaart van Jezus een belangrijke gebeurtenis is. Een die ook precies past in de vervulling van de oude beelden in de manier waarop de tempel functioneerde:

Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Hebreeën 9 vers 11 – 12

Wat staat hier? Dat is het oude beeld van de hogepriester die offert voor het volk om het volk zo weer met de Allerhoogste God te verzoenen. Het vervelende van die offers was dat deze offers maar een beperkte “werking” hadden en ze moesten daarom jaarlijks worden herhaald. Jezus is als hogepriester op eenzelfde manier het heiligdom binnen gegaan. Nu niet het aardse heiligdom, maar het hemelse heiligdom. Hij heeft er ook bloed in meegenomen, precies als de hogepriesters in het Oude Testament deden. En nu is het definitief goed. Geen beperkte werking meer, maar voor eens en altijd.

Wat gebeurde er toen? Toen heeft Jezus de hoogste plaats ontvangen van zijn Vader, de Almachtige God. Petrus verteld dat tijdens zijn grote toespraak nadat de heilige Geest op de leerlingen van Jezus was gekomen. En je leest in de toespraak van Petrus dat ook hij de oude termen en de oude profeten aanhaalt. Oftewel, hemelvaart is geen christelijke uitvinding, maar hoort helemaal bij de verwachting van de gelovigen.

Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.’ Handelingen 2 vers 32 – 36


Dusss…

Het offer van Jezus kon pas compleet uitwerken nadat de Allerhoogste God het offer in ontvangst had genomen. Toen konden gelovigen pas heilig en rein worden verklaard en verzoening plaatsvinden. Dat was tenslotte het doel van de oude offers. Zonder hemelvaart hadden we een mooi religieus verhaal gehad zonder dat het ook maar enige zin zou hebben gehad.

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -

[yarpp]

1 Reactie
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties