Leaving a Legacy

Coaching voor de prediker

2 min leestijd

Leaving a Legacy
Image by Paule Patterson

Interessant artikel in het Nederlands Dagblad vandaag onder de kop “Een derde dominees wil graag coaching“. Twee studenten van de CHE hebben een onderzoek gedaan naar coaching bij predikanten. De getallen die ik zo snel kan vinden in het artikel:

  • 171 predikanten geënquêteerd
  • 33% behoefte aan (professionele) coaching

Daarbij is het opvallend dat het verschil maakt uit welke denominatie je komt. Vrijgemaakten en Nederlands-gereformeerden hebben de grootste behoefte hieraan (68% en 57%) terwijl protestanten en christelijk-gereformeerden dat wat minder hebben (29% en 21%). Ik ben eerlijk gezegd benieuwd hoe dat in de meer laag-liturgische omgeving zou zijn. Daar is het namelijk gebruikelijker om niet-theologische geschoolden als sprekers en voorgangers te hebben. Zou dat de behoefte nu juist vergroten of verkleinen?

De onderzoekers zelf

Een van de onderzoekers schrijft zelf op zijn blog het volgende:

Het mooie van deze ontwikkeling en de media-aandacht is dat Gerwin (Wallet) en ik op deze manier één van onze doelen aan het bereiken zijn, namelijk de bewustwording vergroten onder predikanten en kerken over de bijdrage die coaching kan leveren aan het functioneren van predikanten. Predikanten hoeven niet alles zelf te kunnen en het schaap met 5 of 15 poten te zijn. Hulp vragen mag en is zelfs heel Bijbels (neem bijvoorbeeld 1 Korintiërs 12). Ons afstudeerproject is daarmee ook een oproep aan kerken om beter te gaan zorgen voor hun herders. Dat kan bijvoorbeeld door de drempels van tijd en geld weg te nemen door hierover goede (contractuele) afspraken te maken of door hen steeds op de mogelijkheden te wijzen.

Maak het een prioriteit

Het is in ieder geval erg gezond om een coach of mentor te hebben. Een grote uitdaging voor de ervaren generatie. Een van de prioriteiten van ervaren sprekers, predikanten en gemeenteleiders zou het coachen van “junioren” moeten zijn. In gewoon christelijk taalgebruik heet dat discipelschap. Iedereen een coach. Dat betekent dat jij een coach hebt en dat je een coach bent.

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -