Leiderschap

Leiderschap, wat zegt de Bijbel

3 min leestijd

Over leiderschap wordt veel gepubliceerd en is al ongelofelijk veel gezegd. Het is interessant om te kijken naar wat de Bijbelse aanwijzingen zijn als het gaat om leiderschap. Zeker als het gaat om leiderschap in de christelijke gemeente, de kerk. In onze eigen gemeente zijn we met een werkgroep ons aan het concentreren op dit thema. Na het begrijpen van Gods principes zullen we dit vertalen in het functioneren van onze plaatselijke gemeente. Hieronder een kort en krachtig overzicht.

Bijbelse gegevens over leiderschap:

Jezus Christus leidt Zijn gemeente

 1. Autoriteit
  Matteüs 28 vers 18 – “Mij is alle macht gegeven…”
 2. Meester
  Matteüs 23 vers 10 – “… jullie hebben maar één Meester, de messias”
 3. Hoofd
  Efeze 4 vers 15 – “hem die het hoofd is, Christus”
  Efeze 5 vers 23 – “zoals Christus het hoofd is van de kerk”
  Kolossenzen 1 vers 18 – “Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk”
  Kolossenzen 2 vers 19
 4. Herder
  Johannes 10 vers 11, 14, 16 – “Ik ben de goede herder”
  Hebreeën 13 vers 20 – “de grote herder van de schapen”
  1 Petrus 2 vers 25 – “de herder… die uw ziel behoed”
 5. Beschermer
  1 Petrus 2 vers 25 – “beschermer van uw ziel”
 6. Dienaar
  Matteüs 20 vers 28 – “gekomen om te dienen en zijn leven te geven…”

Gekozen menselijk leiderschap

 1. Oudsten – presbuteros
  Handelingen 14 vers 23 – “in elke gemeente stelden ze oudsten aan”
  Handelingen 20 vers 17 – “oudsten van de gemeente”
  1 Timoteüs 5 vers 17 – “oudsten die goed leiding geven… vooral degene 
 die zich veel moeite geven voor de prediking en het onderricht”
  Titus 1 vers 5 – “in elke stad oudsten aan te stellen”
  Jakobus 5 vers 14 – “de oudsten van de gemeente”
  1 Petrus 5 vers 1 – “de oudsten onder u”
  1 Petrus 5 vers 5 – “gezag van de oudsten”
 2. Opzieners – episkopos
  Handelingen 20 vers 28 – “u bent de opzieners van Gods gemeente…”
  Filippenzen 1 vers 1 – “opzieners en dienaren”
  1 Timoteüs 3 vers 1 – “als iemand opziener wil worden”
  1 Timoteüs 3 vers 2 – “een opziener”
  Titus 1 vers 7 – “een opziener moet als beheerder van Gods huis…”
 3. Herders – poimen
  Handelingen 20 vers 28 – “zorg voor de hele kudde van God… herder”
  Efeze 4 vers 11 – “herders en leraren
 4. Diaken – diakonos
  Handelingen 6 vers 2 – “zorg dragen voor de gemeenschappelijke
 maaltijden”
  Filippenzen 1 vers 1 – “… dienaren”
  1 Timoteüs 3 vers 8 – “een diaken moet zich waardig gedragen”
  1 Timoteüs 3 vers 10 – “op zijn geschiktheid worden getoetst”
  1 Timoteüs 3 vers 12 – “één vrouw… goed leiding geven…”
  1 Timoteüs 3 vers 13 – “die hun dienst goed verrichten”
 5. Leiders –
  Romeinen 12 vers 8 – “wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet”
  Hebreeën 13 vers 17 – “Denk aan uw leiders, die het woord van God aan 
 u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral 
 goed hoe hun levenswandel eindigt.”
  Hebreeën 13 vers 24 – “groet al uw leiders”

 

Houding van Gemeente leiders

A. Beschikbaar. Niet perfect of meer “geestelijk” dan anderen.

B. Dienend hart. Matteüs 20 vers 28 – “niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen”

C. Houdingen die vermeden moeten worden.

 1. Trots – 3 Johannes 9 – “die daar de dienst wil uitmaken”
 2. Heerszuchtig – 1 Petrus 5 vers 3 – “stel u niet heerszuchtig op”
 3. Redetwister – 1 Timoteüs 6 vers 4 – “ziek door geredetwist en geruzie”

 

Houding naar Gemeente leiders.

A. 1 Petrus 5 vers 5 – “erken het gezag van de oudsten”

B. Hebreeën 13 vers 7 – “Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd

C. Dienst van alle gelovigen – Efeze 4 vers 12 – “om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst”

 

Gods bedoeling met leiderschap in de gemeente?

 1. Theocratie, Christocratie – leiderschap van God en Christus
 2. Monarchie – leiderschap van een.
 3. Hiërarchie – leiderschap op verschillende niveau’s.
 4. Oligarchie – leiderschap van weinigen.
 5. Democratie – leiderschap door meerderheid van de mensen.

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -

[yarpp]

3 Reacties
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Willemien
Willemien
9 jaren geleden

ik mis de profeet, leraar, evangelist en apostel. Efeze 4:11-16

11En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12om de heiligen (de gemeente) toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd.

Rijk Zandstra
Rijk Zandstra
13 jaren geleden

Lees eens wat Deuteronomium 22/23 zegt over seksualiteit. Wil je zo’n God als buurman hebben? Of is het excuus dan weer : “dit zijn de woorden van een ander”, of “dit moet je anders interpreteren”? Zo ja, hoe kan de Bijbel dan het onfeilbare woord van God zijn?