genade alleen

Wat is het probleem met genade?

5 min leestijd

Wonderlijk dat de boodschap van genade alleen veel weerstand oplevert. Laat het me uitleggen. De boodschap van genade alleen is de boodschap van God die mogelijk werd doordat Jezus Christus in deze wereld kwam om veroordeeld te worden voor de zonden van de wereld, van de mensheid. Daardoor is er hoop gekomen omdat een relatie met de Schepper weer mogelijk is. Sterker, je mag kind van de Allerhoogste worden. Zonder het offer van Jezus aan het kruis was dat niet mogelijk. De relatie met God was alleen maar mogelijk op basis van goede daden. De trieste werkelijkheid was (en is) dat niemand goed genoeg was. De boodschap van genade alleen onderstreept dat het Jezus Christus alleen was die heeft voldaan aan de eis van God en dat wij daar niets aan kunnen en moeten toevoegen.

genade alleen

Wat is het probleem?

Dat het een scherpe boodschap is die veel losmaakt is goed te merken. Deze boodschap maakt nogal wat los aan kritiek. Dit zijn de grootste punten die ik tegenkom:

  1. Genade is niet de complete boodschap
    “Het is te zwart-wit om een boodschap van genade alleen te brengen. Natuurlijk is deze boodschap wel waar, maar er is toch meer en er zijn toch nuances…”
  2. Genade heeft geen antwoord op de realiteit van het bestaan
    “Het is een mooie boodschap maar de goedheid van God, is die wel zo goed? Hoe zit het dan met de ziekte die mensen overkomt, de verdrukking van gelovigen in andere landen…”
  3. Genade maakt lui
    “Dat is mooi, het maakt dus niet meer uit wat je doet. Dus ik kan net zo goed niets doen, want wat heeft het dan voor zin?”

Compleet

Vanaf het begin was het duidelijk dat de wetten van God te zwaar waren om aan te kunnen voldoen. Vanaf het begin was er een verwachting dat God alles zou oplossen omdat dat echt nodig was. Eigen inspanningen en eigen toewijding hebben niemand gered. Waarom toch hierop vertrouwen? De boodschap van vrijspraak en genade was de boodschap die de wereld veranderde. Niet de boodschap van eigen toewijding en eigen inspanningen.

U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft. Handelingen 13 vers 38 – 39

Realiteit

Is de boodschap wel eerlijk tegenover de realiteit van het bestaan? Een realiteit waar verlies, ziekte, mislukking, onderdrukking, armoede en dood gewoon aanwezig zijn en waar je ook mee moet omgaan. Natuurlijk is God goed, maar dat wil nog niet zeggen dat… (vul maar in). Een dieper liggende vraag hier is of het offer van Jezus aan het kruis van Golgota alleen effect heeft op het leven na dit leven (de hemel, de nieuwe aarde…) of ook op het leven van alledag.

Het is goed om te beseffen dat de scherpe lijn tussen dit leven en het leven na de dood niet het Bijbelse perspectief is. Definities zijn daarom goed om te toetsen en waar nodig je eigen definities aan te passen aan de definitie van de Bijbel. Zoals de definitie van eeuwig leven… Zet de uitspraak van Jezus maar naast het idee van het leven dat na je dood begint en afspeelt in de hemel in een tijdspanne zonder dat er ooit een einde aan komt.

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Johannes 17 vers 3

Dat wil dus zeggen dat het nieuwe NU AL effect heeft. Het kan niet anders dan dat het leven in de nieuwe werkelijkheid van Gods liefde en genade een enorm effect heeft op het leven van iedere dag. Er is al iets achter de rug en het nieuwe is al gekomen. Dat is geen wensgedachte, maar de waarheid over het bestaan van een gelovige.

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 2 Korintiërs 5 vers 17

Het lijden van dit bestaan? Geloof me, Jezus is er één mee geworden. Zeg God niet dat het het Hem koud laat! Hij heeft er immers alles aan gedaan. We wachten en verwachten zelfs de bevrijding van de hele schepping. Maar tot die tijd leven we in een realiteit van goed en kwaad, licht en duisternis. Maar te midden van de realiteit van het bestaan is er licht en hoop, genezing en blijdschap. Als gelovige ben je niet meer onderworpen aan de glijdende schaal (naar het negatieve) van het bestaan. Het nieuwe is immers ook al gekomen?!

Werken vanuit rust

Maakt genade lui? Waarom is er deze angst? Ik kan deze angst niet ondersteunen met ervaring. Niet dat dat het belangrijkste is om te toetsen. Genade maakt niet lui. Genade heeft echter wel een andere volgorde. Je werkt niet naar rust toe, maar je werkt vanuit de rust. Gelovigen moeten niet harder werken, ze moeten werken om in de rust te komen. Dan krijgt God alle ruimte om je hele leven in een goede en gezonde balans te brengen. Dat kan heel productief zijn. Maar wel anders. Mijn toets en lijftekst is deze:

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (NBG51) Efeze 2 vers 10

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -

[yarpp]

4 Reacties
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Theo VIsser
Theo VIsser
9 jaren geleden

Wouter, zou het kunnen dat jij dit vanuit jouw specifieke achtergrond zegt? Deze week ontmoette ik een jonge christen uit Rotterdam die letterlijk zei: als je met mij teveel praat over dat God het doet en alles genade is, word ik daar alleen maar lui van.
Hoe meer je uit een moralistische achtergrond komt, hoe meer je behoefte hebt aan de ontspannende boodschap van genade. Maar misschien is dat nog maar 20% van Nederland…

Inge Matze
Inge Matze
10 jaren geleden

Met heel mijn hart zeg ik hier ‘amen!’ op.

Adriaan de Pee
Adriaan de Pee
10 jaren geleden

Bedankt Wouter, heel mooi!