Kerk in spookstad Kayaköy

De gemeente van Jezus (deel 2)

5 min leestijd

Waar begon de gemeente

Wanneer is de christelijke gemeente/kerk eigenlijk ontstaan? In Matteus 16:18 zegt Jezus: “Ik zal mijn kerk bouwen”. Oftewel, het is er nog niet, maar het gaat komen. De kerk is pas ontstaan nadat Jezus naar de hemel was gegaan. In 1 Korintiers 12:13 wordt trouwens beschreven hoe de gemeente dan wordt gebouwd: het is het werk van de Heilige Geest. De kerk wordt gebouwd doordat de gelovigen worden gedoopt in de Heilige Geest tot of in één lichaam van Christus. Het gaat dus om de Heilige Geest die aan het werk is. Dát is wat samenbindt en is de enige basis voor eenheid!

In Handelingen 1:5 zegt Jezus “Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’”. Er gaat dus iets nieuws komen door het werk van de Heilige Geest. Dat was nog niet gebeurd, de gelovigen waren nog niet in eenheid met elkaar verbonden door de Heilige Geest (wat een uitspraak eigenlijk hè). In Handelingen 2:1-4 wordt de start hiervan beschreven. De komst van de Heilige Geest is behoorlijk spectaculair te noemen en is zeker niet stilletjes aan de aandacht ontsnapt (denk aan de hevige windvlaag en de vuurtongen die verschijnen). Ook op andere plekken zie je dat het behoorlijk spectaculair is als de Heilige Geest komt. Peter verteld bijvoorbeeld wat er gebeurde in het huis van Cornelius toen hij daar het Goede Nieuws van Jezus vertelde. Hij beschrijft dat de Heilige Geest op hen viel, zoals Hij in het begin was gevallen op de Joden (Hand 11:15). De gemeente begon dus met Pinksteren toen de Heilige Geest kwam. De gemeente wordt dus verder gebouwd daar waar de Geest is!

Kerk in spookstad KayaköyKerk in spookstad Kayaköy in Turkije (bron)

Beelden van de gemeente

Toen Jezus zei dat Hij de kerk zou bouwen (Matt. 16:18) had Hij het niet over de plaatselijke gemeente maar over de wereldwijde gemeente (lees hier meer over in voorgaande artikel). Er zijn verschillende beelden om deze gemeente te beschrijven als een “levend organisme” (dat in tegenstelling tot een club of vereniging). Hier volgen er een paar:

  • Lichaam. Als de gemeente wordt beschreven als “Lichaam van Christus” gaat dat over zowel eenheid als om verscheidenheid van de gemeente. Niets in het lichaam is hetzelfde, maar het hangt volledig samen zodat het goed functioneert. Zoals bij een gewoon lichaam de besturing komt uit het hoofd, zo is dat precies zo in de gemeente/kerk waar Christus het hoofd van de is. Hij bestuurt, Hij heeft invloed, Hij zorgt dat alles goed functioneert (Efeze 1:22-23 | Kol. 1:18). Dit beeld van lichaam laat ook de eenheid zien in het lichaam, zeker in de tijd waarin de Bijbel werd geschreven. In de gemeente van Christus zijn Joden en heidenen tot één lichaam samengevoegd. Leiderschap in de gemeente is gegeven om het lichaam te laten groeien tot eenheid en tot  volwassenheid (Efeze 4:12 | Efeze 4:16 | Kol 2:19). Je kan je voorstellen bij slecht functionerend leiderschap dat een gemeente nooit groeit tot volwassenheid. Als je trouwens kijkt naar de plek van het Heilig Avondmaal in de gemeente is dat zeker ook een bijzonder teken van eenheid in het lichaam van Christus (1 Kor 10:16-17)
  • Bruid. Het beeld van de gemeente als bruid van Christus komt uit Efeze 5:23 waar een vergelijking wordt gemaakt tussen de relatie van man en vrouw in het huwelijk en de relatie van Christus met de gemeente. Het is daarbij een heel intiem en kwetsbaar beeld. Er zit trouwens nog iets bijzonders in dit beeld. In de cultuur van die tijd ontving de bruid bij de ondertrouw de bijzondere belofte van de zegen van haar toekomstige echtgenoot. De gemeente heeft de belofte staan voor volledige zegen en daar kijkt ze verlangend naar uit (Joh 14:1-3 | 1 Tes 4:16-17). Natuurlijk is er nu al een overvloed van zegen beschikbaar!
  • Gebouw. Paulus beschrijft dat de gemeente één in door Jezus Christus doordat Hij de muur die er stond tussen Joden en heidenen is afgebroken (Efeze 2:14-18). De gemeente is gebouwd op het fundament dat de apostelen en profeten hebben gelegd en waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is (Efeze 2:19-20). Zo’n hoeksteen zorgde voor de samenhang en stabiliteit van het gebouw. Natuurlijk is de gemeente opgebouwd uit leven, uit mensen. Maar samen vormen ze een gebouw, een geestelijke tempel wel te verstaan (1 Petr 2:5)
  • Priesterschap. Als je verder leest in 1 Petrus 2:5 dan zie je dat direct aan het beeld van het gebouw het beeld van priesterschap wordt gekoppeld. Dat is dan gelijk weer een oud beeld dat helemaal terug gaat naar Exodus 19:5-6 waar God duidelijk maakt dat Israël uitgekozen is om een koninkrijk van priesters te vormen. In het Nieuwe Testament wordt deze titel toegepast op de gemeente van Jezus Christus. Ze zijn daar zowel priesters als koningen (lees ook Open 1:6).
  • Kudde. Altijd een mooi en kwetsbaar beeld, het beeld van de kudde en de herder. Jezus gebruikt het beeld regelmatig zoals in Johannes 10:16 (vergelijk het eens met Hand 20:28 en 1 Petr 5:3). Ook dit beeld is in het Oude Testament gebruikt voor het volk Israël (kijk maar eens in Psalm 23 | Psalm 80:1 | Jer 13:17). In het Nieuwe Testament is de kudde niet meer gereserveerd voor Israël maar voor zowel Joden als heidenen (Joh 10:16)

Wordt vervolgd…

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -