impossible is nothing

Gebed dat de wereld verandert

7 min leestijd

Ik herinner me het nog goed. Als tiener ontmoette ik tijdens een bijbelstudieweek een zendeling. Naast dat deze man er, wat mij betreft, uitzag zoals ik me Jezus voorstelde (met sandalen, baardje, iets langer haar dan gewoon was) heeft deze man een indruk achtergelaten tot vandaag. Hij was de eerste die mij vertelde hoe het was om samen met God te wandelen. Gebed was voor hem niet zomaar een noodzakelijke geestelijke handeling, maar het gesprek met God. Zo leefde hij met God. Hij vertelde dat hij, als hij hard had gewerkt op zijn land, dan samen met God er nog een keer doorheen ging. In zo’n gesprek met God vertelde hij Hem hoe mooi hij dingen vond en dat hij blij was dat het zo was gelukt. Deze man maakte me een ding duidelijk dat ik nog maar weinig had gehoord: gebed is leven.

impossible is nothingImage by Jess Boriss

Dagelijkse gebeden

Gebed heeft in de Bijbel een bijzondere plek. Waar je in de Bijbel gebeden leest of waar over gebed wordt gesproken, daar gaat het over het persoonlijke gebed. Psalmen zijn persoonlijke liederen en gebeden die later een plek kregen in de dienst in de tempel. Gebeden zijn de levenslijn voor een gelovige, contact met Vader God. In welke situatie ik ook zit, Hij is dicht bij mij. Mijn bidden is niet afhankelijk van goede of slechte tijden. Ik bid niet pas op het moment dat ik hulp nodig heb. Of juist pas als mijn leven weer op orde is. Dat maakt van onze hemelse Vader een eerste hulp post: ik heb een probleem en nu heb ik Hem snel nodig. Luister, hou niet je mond als je een probleem hebt. Want Hij hoort je, lees maar:

Psalm 34 vers 18 – 20 De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood, gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden.

Wat ik wil zeggen: Hou niet je mond als het goed gaat of gewoon gaat zoals het iedere dag gaat. Als je je leven leeft is God erbij! Geef Hem de plek om met je samen te leven. De Almachtige God heeft niets van ons nodig. En toch wil Hij samenwerken met mensen, ons betrekken bij Zijn plannen. In de omgang met de Allerhoogste worden onze gedachten afgestemd op Zijn gedachten.

 

Het gewone bidden

Waarom zou je bidden? Omdat God zo graag het gesprek met ons voert. Met ons omgaat. Dat hoeven geen zware woorden te zijn. Soms zijn de simpelste zinnen de mooiste. Zoals Levi tegen mij zegt: “Pap, je bent de beste vader.” Natuurlijk weet ik dat, maar het is zo goed om dat te horen. En wat denk je dat ik zeg: “Levi, ik ben trots op je.” Alsof we dat samen niet weten. Natuurlijk wel, maar het maakt iets los in je hart!

 

Vurig bidden

Wel eens afgevraagd wat dan vurig bidden is? Van Elia wordt het beschreven dat hij vurig bad, het directe gevolg was een droogte die ruim drie jaar duurde (Jakobus 5 vers 17). Bij zulke gedeelten is het goed om het originele verhaal ernaast te leggen. Dit is wat er staat in 1 Koningen 17 vers 1 “De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: ‘Zo waar de HEER leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen tenzij ik het zeg.’” Dit is dus het vurige gebed… Maar waar is het gebed eigenlijk? Het vurige gebed is blijkbaar de omgang met de Allerhoogste. Later lees je dat, als het weer moet gaan regenen, de profeet dit tot zeven keer toe bidt (buigt zich neer met zijn hoofd tussen de knieën). Op basis van een miniwolkje gaat deze profeet rennen. Hij weet dat de uitkomst er is! Lees maar in 1 Koningen 18 vers 41 en verder. De Bijbel leert dat iedere gelovige kan bidden met deze kracht. Elia was iemand zoals wij. En als dat in Jakobus 5 wordt beschreven is dat zelfs in het kader van ziekte en genezing.

De schrijver Jakobus wil duidelijk maken: bidden helpt en laat het dus niet na. Denk niet te klein over jezelf. Denk niet “dat kon Elia, maar ja, hij was een groot profeet.” De God is dezelfde! Gebruik Zijn kracht en wat Hij aanrijkt. Bid en het zal gebeuren.

Life is short Pray hard

Vol vertrouwen bidden

Heeft bidden wel zin? Ja zeker wel! Je hebt Gods woord aan je kant:

Matteüs 21 vers 21 – 22 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en het zal gebeuren. Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.’

Alles waar jullie in je gebeden om vragen zullen jullie krijgen… Wat heb je nodig? Geloof. Bidden vol geloof, bidden vol vertrouwen. Je hebt God’s belofte aan je kant. Bidden is dus geen schot in het duister, het verandert de realiteit van de dag. Bidden doe ik niet op basis van hoe goed ikzelf ben, maar hoe goed God is. De zekerheid van gebed is niet gebaseerd op mijn werken, maar op wat Jezus voor mij deed. Hij opende de weg naar de Vader. Hij is mijn zekerheid. En daarbij, ik heb Zijn woord zelf aan mijn kant. Verander je gebed van “vragen-lijstje” in “gesprek”, van “wensengedachten” in “zekerheden”. Je hebt een geweldige God die graag met Zijn kinderen samenwerkt.

 

Maar…

Ik hoor je denken. Maar hoe komt het dan dat mijn gebeden niet lijken te worden verhoord?! Het is nodig om het Woord van God op zijn waarde schatten. Want, waarom zou God de gebeden verhoren? Zou God het gebed van de ene meer verhoren dan van de ander? Zou Hij bijvoorbeeld niet luisteren als er zonde is in je leven? Dit raakt aan het hart van het Goede Nieuws. Het Goede Nieuws is dat (God zij gedankt daarvoor!) we rechtvaardig worden verklaard onafhankelijk van mijn daden (Romeinen 4 vers 5 – 6). Dat betekent dat God luistert omdat Zijn Zoon Jezus Christus voor jouw zonde is gestorven aan het kruis!

Romeinen 4 vers 7 – 8 ‘Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt; gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt.’


Het Woord spreekt

Het Woord van God gaat boven mijn ervaring uit, boven mijn inzicht, boven mijn voorstellingsvermogen. Ik wil het woord niet verschralen tot daar waar ik het allemaal kan blijven verklaren. En dus maar een marge inbouwen in een gebed dat ik uitspreek (“ik wens dat…”) in de hoop dat het de goede kant uit zal vallen. Dan zou het Woord van Jezus opeens niet meer zijn dan een mooie gedachte.

Luister, Hij is toch het Woord dat alles tot leven riep? Hij is toch de Redder van de wereld? Hij is toch de Koning van de koningen? Hij draagt toch de Naam boven alle naam? Dat betekent dat ik niet alles probeer te begrijpen. Dat betekent wel dat ik Hem op Zijn eigen Woord zal blijven vertrouwen. Dat geeft me vrijmoedigheid en het geloof om te bidden in de verwachting en zekerheid dat Mijn Hemelse Vader mijn gebeden hoort! Waarom? Slechts één antwoord: Jezus.

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -