God-is-liefde

Liefde of rechtvaardigheid?

3 min leestijd

Via verschillende kanten kreeg ik een artikel waarin gesteld wordt dat de boodschap dat “God liefde is” een schadelijke boodschap is. Ik ben geschokt. Of is het gewoon iemand die een theologisch dogmatisch hoogstandje wilt leveren? Sinds wanneer staat de liefde van God tegenover de rechtvaardigheid van God?

God-is-liefde

Wat is rechtvaardigheid

Even technisch, het woord δικαίωμα (dikaiōma) wordt vertaald met rechtvaardigheid. dat Als je kijkt naar de betekenis gaat het allereerst over de wet, het recht. Als iets rechtvaardig is dan is iets in rechterlijke, juridische zin goed of is een besluit volledig in overeenstemming met het voorschrift of de rechterlijke uitspraak. De uitkomst van rechtvaardigheid kan goed nieuws of slecht nieuws zijn. Het is goed nieuws als er een aanklacht is en je volgens het recht wordt vrijgesproken. Maar als je wordt veroordeeld (volgens het recht) dan moet je op de blaren zitten (in het geval van billen branden dan)…

Wat is liefde

Er zijn verschillende woorden in de Bijbel voor het Nederlandse woordje “liefde”. Als het gaat om de uitspraak “God is liefde” (1 Johannes 4 vers 16) dan wordt hier het woord gebruikt ἀγάπη (agapē) en gaat over de hoogste vorm van liefde, namelijk liefde die zichzelf opoffert, liefde die op de ander is gericht. Het is deze liefde die Jezus komt proclameren.

Geen of – of

Volgens mij zijn deze twee woorden geen tegenstelling. God is volledig recht, rechtvaardig, puur, heilig, smetteloos. De fouten van de mensheid zijn de grote muur tussen God en mens. Daardoor is de mens onbereikbaar geworden voor Gods liefde. Gods masterplan is niet te evenaren. Hij laat alles in het recht en maakt alle ruimte voor Zijn liefde. Dat door het sturen van eigen innig geliefde Zoon Jezus Christus. In een gesprek met een wetgeleerde legt Jezus dit precies uit:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Johannes 3 vers 16 – 18

Weet je, ik kan echt niet instemmen met dit citaat “God houdt meer van rechtvaardigheid dan van mensen, vanwege wie Hij is” (David Pawson, bron). Het is een poging de onmetelijke God in een voor ons begrijpelijk systeem te stoppen. God houdt zoveel van mensen dat Hij zijn Zoon stuurde. De straf is door God zelf op Zich genomen (Jezus Christus stierf aan het kruis als straf op de zonde van de mensheid). Deze boodschap mag nooit verzwegen worden. Daar mag nooit terughoudendheid in sluipen. Het is de enige boodschap van hoop! En niet een die bij vrolijke fruitige evangelische christenen hoort die het niet zo nauw nemen met wie God is. Ik laat onze Heer hier graag zelf aan het woord!

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -