going to hell you are welcome

Leven en dood

5 min leestijd

Dood en leven lijken zo ongelofelijk bij elkaar te horen… Maar dat doen ze niet. Ze zijn de grootste tegenstelling die je kunt bedenken. Vaak willen mensen hier niet over nadenken. Ondanks het gezegde is dat er niets zo zeker in het leven is als de dood. En… het leven is kort, waar of niet?


Commercial van Microsoft XBox (2002) : Life is short, play more

Wat is het dodenrijk

Er wordt veel over de hemel gesproken. Het is de grote toekomst verwachting van gelovigen. Ik denk trouwens ook van de meeste niet-gelovigen. Meer in de zin van dat als er dan leven na de dood is, dan moet het de hemel zijn. Interessant. Ik kwam er achter dat nog nooit iemand mij heeft uitgelegd wat de realiteit van het dodenrijk is. Het klinkt bijna als een thriller als je erover na gaat denken. En toch, er staat veel meer in de Bijbel over het dodenrijk als dat de meeste mensen door hebben. Als voorbeeld:

Wat is Sheol

Als Jakob hoort dat zijn zoon Jozef dood is (wat uiteindelijk niet zo blijkt te zijn) zegt hij vol verdriet “Ik zal rouw dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk (Sheol) afdaal.” (Genesis 37:25). Het interessante is dat het de plek is waar zowel zondaren (slechte mensen) als de rechtvaardigen (goede/gelovige mensen). Het is een plek die wordt beschreven als de diepste plek die je ooit kan bedenken (Spreuken 15:24), een plek die letterlijk het einde is (Job 7:9-10). Er wordt gesproken over het bestaan schimmen, waardoor het dodenrijk ook wel het schimmenrijk wordt genoemd (lees Spreuken 9:18).

Wie is Hades

Deze naam kende ik uit de Disney film Hercules. Waar Sheol een Hebreeuws woord is, daar wordt het vertaald in Hades in het Grieks. Het wordt in het nederlands vaak vertaald met het woord hel. Als je bijvoorbeeld Handelingen 2:27 leest dan staat daar Hades, of in Matteus 16:18 “Ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, Noot [sluiten] (16:18) jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.” Hier gaat het ook letterlijk over Hades. Het is een ellendige plek, de plek waar de rijke man heengaat als hij doodgaat, terwijl de bedelaar die aan zijn poort zat naar Abraham wordt gebracht (Lukas 16:23-24).


Lied van Hades uit de Disney film Hercules

Hades is in de Griekse mythologie de God van de doden. Trouwens, een interessante combi, hij blijkt ook God van de rijkdom te zijn (bezitter van de edelmetalen, etc). In de mythen is er geen ontkomen aan het dodenrijk. Op een uitzondering na dan, dat is namelijk de boot nemen bij Chanon die je, tegen betaling, wilt overvaren. Het voert een beetje te ver om dat hier uit te werken.

PS : Andere woorden voor het dodenrijk zijn Gehenna en Tartarus. Deze leg ik hier nu even niet uit.

Jezus over de dood

Het beste inzicht in de realiteit van het dodenrijk geeft Jezus als Hij vertelt over de rijke man en Lazarus. Lees maar in Lukas 16:19-31. De bedelaar wordt na zijn dood door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten (Lukas 16:22). Maar de rijke, die zich om God en anderen niet bekommerde, gaat dood en wordt “wakker” in het dodenrijk. Daar blijkt kwelling te zijn, pijn, vlammen, martelingen. En… er is geen ontkomen aan deze plek!

Toch heeft Jezus het over iets dat de hermetisch gesloten poorten wel kunnen openen. Lees Matteus 16:15-20. Wat zegt Petrus, terwijl iedereen het wel een beetje met Jezus heeft gehad? “U bent de messias, de Zoon van de levende God.” Deze uitspraak is sterker dan de dood!! Er is dus een sterkere macht dan de dood!

Dood is een vijand

Ja, Jezus heeft afgerekend met de dood. Dat liet Hij zien door uit het graf weer op te staan. De straf op de zonde was betaald. Daarmee is de hele basis van de macht van de dood weggenomen. De dood had dus niet meer het laatste woord. Maar, het is nog steeds een vijand die nog vernietigd moet worden (1 Korintiers 15:26). De realiteit van de dood is er nog steeds, maar heeft nog steeds niet het laatste woord!

De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood waar is je angel? De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.“ 
1 Korintiers 15:54-56

Jezus in het dodenrijk

Er staat trouwens een heel bijzonder stuk in de Bijbel. In 1 Petrus 3:18-22 wordt een klein inzicht gegeven in wat Jezus deed en waar Jezus was nadat Hij stierf  aan het kruis. Er wordt geschreven dat Jezus naar het dodenrijk is gegaan. Hij heeft daar als eerste verkondigd dat Hij heeft geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, dat Hij de straf van de mens droeg. Het is verder een passage uit de Bijbel die ik nog moeilijk te bevatten vindt. Het beeld wordt hier trouwens gekoppeld met het beeld van de doop in water.

One Way One Truth One Life

Het eeuwige leven

Weet je, er is goed nieuws! Jezus heeft duidelijk gemaakt dat er een weg is vanuit de negativiteit, vanuit de greep van Hades, vanuit de vanzelfsprekendheid van de dood. “Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” (Johannes 14:6) Als je met Hem leeft, is er geen angst voor de dood meer. Deze angst ligt op veel mensen. De dood is niet meer het einde. En eeuwig leven… dat begint nu! Jezus zegt: “Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.” Johannes 17:3

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -

[yarpp]

1 Reactie
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties