jesus is

De Goede Boodschap: de Opstanding

2 min leestijd

De Goede Boodschap van de vroeg christelijke kerk, van de apostel Paulus, van de andere evangelisten, is dat Gods beloften uit de Joodse geschriften werkelijkheid waren geworden in de opstanding van Jezus Christus” (citaat N.T. Wright). Het is bijzonder opvallend hoe het kruis van Christus in de beleving van veel gelovigen de centrale boodschap is van alles wat ze geloven. Het getuigenis van het Nieuwe Testament is dat in de eerste plaats de opstanding de sleutel is, de reden om Goed Nieuws ook echt Goed Nieuws te maken. Het is de overwinning op de zonde, het kwaad, de dood. En een dikke streep onder het feit dat het kwaad definitief zijn laatste woord heeft gehad.

jesus is

Oude profetieën over de opstanding en hemelvaart

Dat de oude profeten het over Jezus hadden blijkt bijvoorbeeld uit deze drie teksten uit het Oude Testament:

  • U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.” (Psalm 16:10) Deze profetie gaat over de opstanding van Jezus. Deze tekst wordt in het Nieuwe Testament letterlijk opgepakt: “…dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan.” (Handelingen 2:31)
  • Of deze over de hemelvaart: “U … steeg op naar uw woning.” (Psalm 68:19) Het was geen uitvinding van de Nieuwtestamentische schrijvers. Lees hoe Lukas het beschrijft: “Toen … werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen.” (Handelingen 1:9)
  • Oké, dan is Jezus opgestaan uit de dood, Hij is naar de hemel gegaan… En dan? Wat maakt dat anders? Het oude testament beschrijft al dat Jezus vervolgens de hoogste plaats inneemt, de ere plaats, de plaats voor de overwinnaar: “De HEER spreekt tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.’” (Psalm 110:1) En precies dit staat in een van de weinige liederen die in het nieuwe Testament worden beschreven: “In Hem schittert Gods luister, Hij is zijn evenbeeld, Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit.” (Hebreeen 1:3; Zie ook Marcus 16:19; Handelingen 2:34, 35)

Wat heb je hier nu aan?

Nou een paar dingen misschien. Het helpt je misschien om te begrijpen dat de Bijbel niet een toevallig samenraapsel is van allerlei geschriften. Maar dat het iets laat zien van Gods grote plan die Hij door de tijden heen duidelijk bleef maken. Het kan geen toeval zijn, en onderstreept juist dat de Bijbel betrouwbaar is. Het laat trouwens ook zien dat Jezus niet zomaar iemand was, maar dat Hij de door God gestuurde redder, de hemelse bevrijder, Gods eigen Zoon.

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -