gevangenis

Het nieuwe leven

1 min leestijd

gevangenis

Vanmorgen heb ik gepreekt over Handelingen 5. De apostelen worden opgepakt en moeten zwijgen over Jezus. Een engel van God komt hen echter bevrijden uit de gevangenis en geeft ze de volgende opdracht: “Ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat” (Hand. 5:20). ‘k Heb me afgevraagd wat dat nu precies is: alles over het nieuwe leven. Een paar korte gedachten wat deze boodschap dan inhoudt:

  • Ze gebruiken de naam van Jezus (vers 28)
  • de boodschap over de kruisiging (vers 30)
  • Zijn heerschappij nu (vers 31)
  • zodat bekering en vergeving kan plaatsvinden (vers 31)
  • Jezus is Gods Redder, dat is het Goede Nieuws (vers 42)

De boodschap die de apostelen brachten zijn samen te vatten in de volgende paar hoofdpunten. Dit was het en dat veranderde de wereld.

  • De Schriften zijn vervuld. God was trouw en heeft zijn woord gehouden.
  • Het is vervuld in Jezus Christus. Hij is de Messias, de Christus. Zoon van David, Zoon van God.
  • Redding is mogelijk door het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Hij zit aan de rechterhand van de Vader!
  • Redding komt met vergeving van zonden en het ontvangen van de Heilige Geest.
  • De reactie hierop is inkeer / bekering. En dat wordt zichtbaar gemaakt in de doop.

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -