Generation NEXT project

Generaties in Gods gezin

3 min leestijd

Generation NEXT project

Generaties… Je hebt ze overal. Maar ook in Gods familie, de kerk, de gemeente. Iedereen die opnieuw wordt geboren is een kind van God. En, een logische gedachten, van een kind verwacht je niet hetzelfde als van een tiener. En van een tiener niet hetzelfde als van een volwassene. In 1 Johannes 2:12-1 gaat het over kinderen, jongeren en ouderen. Het is mooi om te zien dat iedereen een andere rol speelt. En dat de boodschap van apostel Johannes voor iedere generatie is. Je leert mooie verschillen als je eens met deze drie teksten aan de slag gaat. En geniet van deze verschillen:

Kinderen

Wat wordt er van kinderen (baby’s/pasgeborenen) gezegd? (1) Je zonden zijn vergeven en (2) Je kent de Vader (kleine kinderen). Voor baby’s en kleine kinderen is de boodschap van vergeving van zonden en het leren kennen van Vader God misschien wel het enige wat belangrijk is. Zoals een kind die groeit in de buik van de moeder de stem van moeder onbewust kent uit al die andere en na de geboorte rust vind bij het horen van deze ene stem. Zo is het geestelijk gezien dus ook. De stem van Vader kennen en horen is ongelofelijk belangrijk!

Jongeren

Wat wordt er van jongeren gezegd? (1) Je hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen en (2) Je bent sterk, het woord van God blijft in u. De jongeren zijn de strijders. Strijders tegen het kwaad. Strijders tegen Satan zelf. Strijders tegen de duisternis.  Ze zijn niet alleen strijders, ze worden hier namelijk overwinnaars genoemd! Jongeren vinden hun kracht niet in wapens en logica van mensen, maar in het Woord van God dat in hun leven uitwerkt. Niet voor niets wordt de Bijbel ook wel het zwaard genoemd.

Ouderen

Wat wordt er van ouderen gezegd? (eigenlijk staat er vaders… hier wordt het woordje patēr gebruikt, net als het woord voor “de Vader”) (1) U kent Hem die er vanaf het begin is. En dat tot twee maal toe. Wanneer ben je volwassen? Als je Hem die er vanaf het begin is kent. Je kent God, je weet wie Hij is, je leeft in een relatie met Hem. Zozeer, dat je zelf vader bent. Misschien wel zodat de kinderen en jongeren dé Vader leren kennen! Geestelijke groei is daarop gericht dat je God kent. Het gaat om relatie, het gaat om omgang met God.

Geniet van generaties

Zo kunnen we genieten van elkaar. Kinderen om te groeien. De Vader kennen, het weten dat je zonden zijn vergeven. Kinderen hebben dit nodig om te groeien. Verwacht niet van kinderen dat ze alles geregeld hebben in het afrekenen met hun oude leven. Daar hebben ze eerst dit voor nodig. De jongeren zijn de strijders. Ze oefenen om het kwaad samen met Jezus te overwinnen! Ouderen, vaders en moeders in geloof, mogen de jongeren aanmoedigen in hun strijd! Zodat iedereen tot volwassenheid kan groeien en we God kennen!

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -