warning being missional may kill your church

Wat is een missionaire kerk?

3 min leestijd

Wat is je missie?

Het antwoord op deze vraag is ten diepste het aangeven van je bestaansrecht. Ook met je baan, met je gezin, met je studie, met je carrière. Waar ben je voor en waarom doe je dingen. Het is zeker een noodzakelijke vraag die je als plaatselijke kerk moet stellen. Een blogpost van Jos Douma (Fonteinkerk Haarlem) triggerde mij wel. Hij schrijft daar het volgende:

A Christian Church Undergoing Renovation In Anhui ProvinceBron: www.life.com/image/72119711

Een van de belangrijke aspecten van de missie Mensen bij Jezus brengen is dat de ‘mensen’ er direct in voorkomen. Dat dwingt je dus om voortdurend om die mensen in beeld te krijgen en te houden. Wie zijn zij? Wat houdt hen bezig? Dat is een essentiële vraag die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien als je als missie formuleert: ‘Christus centraal’. Dat is een prachtige missie waar ik jarenlang mee gewerkt heb, maar ik zie nu beter waaraan deze missie mank gaat: de mensen komen er zelf niet expliciet in voor. (bron)

 

Missionaire kerk

Er kan maar één centrum van je gemeente zijn: Jezus Christus. De woorden van Hem en de woorden over Hem zijn de basis van een gemeente. Alleen daarop kan je een gemeente bouwen. Maar toch… de vraag is waar de mensen daarin zijn. Uiteindelijk is het inderdaad dit ene simpele statement als het gaat over de missie die je als kerk hebt: mensen bij Jezus brengen. Een missionaire gemeente is dan ook een gemeente waarbij alles wat ze doet bijdraagt aan deze missie.

 

De aandacht op het juiste

Het brengt me wel weer terug naar hoe Jezus zelf zijn prioriteiten legde. Hij legde ze bij mensen. Steeds weer kijkt Hij anders naar de realiteit, ziet Hij andere mensen staan, zitten of liggen. Hij gaat naar de mensen toe in nood. Of dat nu een lichamelijke nood is, een spirituele nood, een financiële nood, een relationele nood. Hij stopte er belangrijke debatten voor, Hij liet een belangrijke genezing even wachten om een vrouw aan te spreken, Hij liet zich uitjouwen omdat Hij met vreemde mensen omging…

warning being missional may kill your churchBron theresurgence.com

Hoe wordt je missionair?

Dat is een vraag waar ik heel graag de tijd aan wil geven. Hoe ga je als gemeente aan de slag met het zoeken naar het antwoord op deze vraag. Ed Stetzer maakt in zijn boek “breaking the missional code” een kort lijstje van wat er allemaal kan gaan veranderen.

  • Van programma naar processen
  • Van model naar missie
  • Van attractie naar midden in het leven
  • Van uniformiteit naar diversiteit
  • Van professioneel naar passie
  • Van zitten naar zenden
  • Van beslissingen naar discipelen
  • Van monument naar beweging

Aan de slag gaan met deze vraag is niet vrijblijvend. En blijkbaar zal niet iedereen er blij mee zijn. De blik gericht op de stad, de blik gericht op de buitenstaander, op de maatschappij. Jezus juist daar zichtbaar maken, mensen bij Jezus brengen en Jezus bij mensen brengen.

PS: lees ook “Being Missional May Kill Your Church” op theresurgence.com

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -