Kerk leiderschap 4

Geen route, alleen een gids

3 min leestijd

Ik lees zojuist een mooie quote van Donald Miller op RelevantMagazine.com. In dit artikel pleit hij voor meer praktisch leiderschap in de kerk. De kerk is vaak teveel geworden als een school. Alles wat je doet is onderwijs, alles wat je ontwikkeld is een programma, alles wat je doet wordt in een systeem gegoten. Wat zou er gebeuren als kerken meer zouden worden geleidt door mensen zonder dat ze leraar zijn, een bediening in het Woord?

Kerk leiderschap (goudvissen)

Gaat het dan helemaal mis? Want je moet toch hebben gestudeerd? Anders krijg je allerlei dwalingen in de kerk. Het gaat natuurlijk ergens om in de kerk en het kan zomaar misgaan… Het eerlijke antwoord is dat het feit of iemand gestudeerd heeft of niet in de kerkhistorie niet echt een-op-een opging met het ontstaan van dwalingen. De eerste discipelen waren ook geen leraren, geen professoren met een studie achter de rug. Het waren mensen uit het gewone leven, mensen met een gewone baan. En voor Jezus was het genoeg. Het was Zijn masterplan om het juist met deze mannen te doen. Hij liet ze er niet alleen in. Hij gaf ze een gids die met ze mee zou gaan, die ze alles zou leren, die ze de weg zou wijzen. Het was geen vast uitgestippelde route die tevoren helemaal vastgesteld was. Deze leerlingen van Jezus leerden door onderweg te zijn, in het leven te staan, de dingen te doen die hen op het pad kwamen.

De grote belofte en de grote opdracht : Matteüs 28 vers 18 – 20 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Stel je voor dat de Grote Opdracht die Jezus geeft om discipelen te maken zou zijn gegeven aan geleerden, mensen met een (liefst theologische) titel. Allereerst zouden ze zijn gaan discussiëren over de waarde en diepe betekenis van de grote opdracht. Ze zouden commissies hebben ingesteld denk ik zomaar. En natuurlijk het niet met elkaar eens zijn geworden. Dan zou hoogstwaarschijnlijk in het vroege stadium van de Christelijke kerk de kerk al zijn versplinterd in duizenden subgroepen en denominaties.

Whenever I write a post like this, I encounter dualism and people who think I’m saying if Jesus didn’t choose educators, then Bible college is wrong. We really have to stop thinking in either/or. There is no path, there is only a guide. There are a million right ways to be the Church.” ~Donald Miller in “Who should lead the church

Het vraagt meer vertrouwen in de Heilige Geest als je alles uit handen geeft. Is het een risico? Ik denk het wel, maar vooral een risico dat God aan het werk gaat!

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -