the cost of discipleship

Wat is goedkope genade?

2 min leestijd

‘k Ben het boekje “The cost of discipleship” van Bonhoeffer aan het lezen. Zijn eerste hoofdstuk gaat over genade, goedkope genade. Volgens hem gaat goedkope genade over genade dat een doctrine is, een systeem. Het is dodelijk voor de kerk. Bonhoeffer beschrijft goedkope genade als volgt:

  • prediking van vergeving zonder noodzaak van berouw
  • de doop zonder kerkelijke tucht
  • avondmaal zonder belijdenis
  • vrijspraak zonder persoonlijk getuigenis
  • genade zonder discipelschap
  • genade zonder het kruis
  • genade zonder Jezus

Goedkope genade staat in contrast met echte genade, “kostbare genade”, die ons uitdaagt om Jezus te volgen.

Genade opwekking

Jaren geleden heb ik zelf meer geleerd van genade. Weg uit het systeem, weg uit de mooie woorden, maar daadwerkelijk levensveranderend. Genade is een woord dat wel erg gemakkelijk werd genoemd. Er zat een wereld achter het woord. En dat moest je maar begrijpen. Is het niet zo dat met Jezus genade en waarheid zijn gekomen? Hij liet zien in Zijn leven wat het was om genadevol te zijn. Hij had oog voor mensen die er buiten lagen. Hij rekende af met allerlei (uiterlijke) werken van de wet. Vrijspraak voor de zondaar, vrijheid voor de gevangene.
Er wordt wel eens verweten dat genade goedkoop is. Nee, het is niet goedkoop. Maar het is wel gratis. Je kan er niets voor doen, dat heeft Jezus namelijk al gedaan. Maar deze genade zal je niet onveranderd laten. Hij gaf alles op uit liefde voor mij… Dan is mijn leven toch voor Hem :)

PS: Steven Curtis Chapman heeft zijn CD “For the sake of the call” uitgebracht na het lezen van het boek “The Cost of Discipleship” van Bonfoeffer.
[youtube width=”620″ height=”460″]http://www.youtube.com/watch?v=1sb4RrF9VxI[/youtube]

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -