huilende baby

Vrij van angsten

3 min leestijd

baby angsten

Onderzoekers zeggen dat er drie aangeboren angsten zijn bij een baby. De rest van de angst is aangeleerd of wordt later ontwikkeld.

  1. Angst voor harde of plotselinge geluiden
    Dit is een van de weinige angsten waar een baby mee geboren wordt. Het is dus niet vreemd als een kind begint te huilen wanneer het van een hard of onverwacht geluid schrikt. Als ze eenmaal weten waar de geluiden vandaan komen zullen ze er minder tot niet van schrikken.
  2. Angst voor plotselinge toenadering

    Als iemand plotseling een kind benadert zal het kind waarschijnlijk schrikken. Met huilen als gevolg. Deze angst is ook aangeboren. Men zegt dat deze belangrijk is bij het overleven.
  3. Angst voor verliezen van steun / angst voor vallen
    Hier gaat het vooral om angst voor nieuwe en krachtige indrukken. Het kind weet dat het ondersteund wordt door een arm als het vastgehouden wordt. Pasgeboren en erg jonge kinderen reageren verschrikt en angstig als deze steun opeens wegvalt en ze (het gevoel hebben van) vallen.

Ze hebben onderzocht hoeveel verschillende angsten volwassenen kunnen hebben. Ze kwamen op 7000! Dat zijn er 6997 meer dan aangeboren. Dat is wel heel veel angst. En wees eerlijk: waar kan je nu geen fobie van krijgen!

Waar ontstond de angst?

Wij zijn niet geschapen om in angst te leven. De eerste keer dat angst wordt genoemd in de Bijbel is direct ná de zondeval. God komt langs en wat zegt de mens: Ik hoorde u … ik werd bang … ik verborg me (Gen 3:8-11) Dat is de realiteit sinds de zonde kwam in de wereld. We worden geregeerd door angst, we reageren uit angst, angst voor de toekomst, angst voor anderen, angst voor vliegen, angst voor ziekten… Als je het goed bekijkt werd angst geboren vanuit het losgemaakt zijn van God. Angst kwam er toen de mens zich hoogmoedig van God afkeerde. Angst kwam toen de zonde ging regeren. De eerste angst was de angst voor God.

Ben je bang voor God?

Ben jij bang voor God? Bang dat Hij boos op je is, toornig op je is? Ben je bang dat je straf zal krijgen? Dat God je ongeluk zal geven omdat je dat verdient? Als je zo in angst leeft, hoe kan je dan leven vanuit het vertrouwen dat alles goed zal komen omdat alles in Gods hand is? Hoe kan je dan vertrouwen hebben dat God je zal overladen met Zijn goedheid en genade? Hoe kan je dan ooit geloven dat God wonderen zal doen in je leven?

Angst onschadelijk gemaakt

Maar je kan best angsten hebben. Maar als je nooit de diepste angst hebt overwonnen, dan blijf je in een angstig leven leven. De diepste angst is de angst voor God, de God die je heeft geschapen, de God die schepper is van hemel en aarde. Tegen deze angst heeft de apostel Johannes een goed medicijn. Lees maar:

1 Johannes 4 vers 18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.

De liefde en de angst gaan niet samen. Ze mengen niet. Net zomin als olie en water met elkaar willen mengen. Het zijn tegenpolen van elkaar. Je kan dus niet én in liefde van God leven én tegelijkertijd in angst leven. Angst voor God, angst voor de toekomst.

De volmaakte liefde is liefde die bij God vandaan komt. Het is de liefde van Vader God voor zijn kinderen. Je hebt de Vader leren kennen! Wat er ook in deze wereld gebeurt, het kan nooit de kracht van Gods liefde wegnemen. De kracht van Gods liefde.

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -