gebroken keten
3 min leestijd

Hoe geloven jongeren en hoe duurzaam is hun geloof? David Kinnaman heeft onderzocht hoe tieners en jongeren geloven in deze tijd en cultuur. De resultaten zijn opgenomen in het nieuwe boek “You Lost Me: Why Young Christians Are Leaving Church… and Rethinking Faith” dat op 1 oktober uitkomt. Zijn resultaten in zes hoofdpunten:

gebroken keten

Reden # 1 – Kerken lijken te beschermend

Tieners en jong volwassenen hebben een grote toegang tot de wereld, de bestaande ideeën die er leven en de populaire cultuur. Zij willen hun geloof verbinden met de wereld waarin ze leven. Dat is voor hen geen tegenstelling. Veel ervaren het christendom als verstikkend en op angst gebaseerd. Het gevoel van jong volwassenen is dat christenen alles wat anders is dan de kerk demoniseren. Of dat ze de wereld niet begrijpen.

Reden # 2 –  Weinig ervaring in christelijk geloof

Een tweede reden waarom jongeren en jong volwassenen de kerk verlaten is dat de ervaring weg is uit de kerk. “De kerk is saai” (hmmz, waar ken ik dat zelf van) en “het geloof is niet relevant voor mijn carrière”. Waar is God en hoe kan je Hem ervaren? Dat lijkt me zelf een mooie.

Reden # 3 – Kerken lijken tegenover de wetenschap te staan

Een andere reden waarom jongeren zich niet meer aangesloten voelen aan de kerk en geloof is de spanning die zij ervaren tussen geloof en wetenschap. Ik krijg zelf hier het gevoel dat christenen de neiging hebben betweterig te zijn en altijd op alles een antwoord hebben. Een rol speelt trouwens ook de discussie evolutie versus schepping. Blijkbaar kan de kerk weinig eerlijke antwoorden geven.

Reden # 4 –  De kerk gaat simplistisch en oordelend om met seksualiteit

Niet gek in een tijd waarin pornografie niet alleen in ongure winkeltjes te krijgen is maar vrij beschikbaar is op internet.  En een tijd met een vrije seksuele moraal. De rol die de kerk lijkt te spelen, is de ervaring bij de jonge generatie, is vooral een van “mag niet” en het veroordelende vingertje. Jongeren kunnen niet voldoen aan de hoge verwachtingen van seksuele reinheid die de kerk oplegt. En als er fouten (slippertjes?) worden gemaakt is het vooral de veroordeling die ze krijgen van de kerk.

Reden # 5 – Is mijn christelijk geloof de enige goede?

De wereld wordt kleiner en opener. Meer gebaseerd op tolerantie en acceptatie. Waarom zou ik de enige zijn die het goed heb? De kerk denkt over het algemeen dat zij de enige zijn die het goed hebben. Kerken zijn bang voor de overtuigingen van anderen. Een deel van de jongeren heeft het gevoel te moeten kiezen tussen vrienden en geloof en heeft het gevoel van een exclusieve kerk waar anderen niet welkom zijn.

Reden # 6 –  Mensen die twijfelen ervaren de kerk als onvriendelijk

Mag je twijfelen? Veel jong volwassenen ervaren dat er geen plek is voor twijfel in de kerk. De kerk lijkt niet in staat om antwoord te geven op de hele basale vragen over het leven en geloof. En antwoord op de intellectuele twijfels over geloof is er onvoldoende.

Weer wat om op te kauwen

Een onderzoek als deze, weliswaar in de Amerikaanse context, is weer voldoende om op te kauwen en op door te denken. Hoe komt het dat de kerk de aansluiting kwijtraakt? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik veel van de observaties herken. Zou het niet een enorme opluchting zijn als de christelijke betweterigheid en de bijbehorende veroordeling uit het basispakket van de kerk zou verdwijnen? Zou de kerk dan niet wat minder God in de weg staan? Het zijn zomaar vragen die ik mezelf en anderen wil stellen.

Wat zie jij als leerpunt en als uitdaging?

Bron: The Barna Group

3 reacties

 1. Danny Gosewisch op 29-08-2015 om 19:46

  D.P. zegt:
  De kerk lijkt soms gevangen binnen de letter van het woord van God. Zij wordt door angst geleid om Bijbels te blijven in de besluitvorming in moeilijke situaties. Liefde en wijsheid worden genegeerd en overwoekerd door vonnis en oordeel. Alles wat boven de letter uitgaat wordt ” werelds” genoemd. De kerk plaatst zichzelf zelfs buiten de wereld, (we zijn niet van deze wereld!) terwijl ze juist temidden van de samenleving behoort te functioneren.
  Jezus temidden van hoeren en tollenaars, is een beeld dat lijkt te vervagen. De kerk heeft nog steeds in het vaandel om om te zien naar weduwen en wezen, maar haar vinger in de pap van armenzorg is wel korter geworden. De kerk wil nog steeds het goede doen voor God en mensen, maar lijkt ingehaald te worden door de grote stroom informatie die jongeren aangereikt krijgen via internet. Zij ervaren de kerk als oubollig, omdat de kerk lijkt stil te staan in de tijd van haar ontstaan en bang is voor de media middelen van onze moderne tijd. De jongere van nu is meer geïnformeerd dan de jongere van 50 jaar geleden en gemiddeld wellicht slimmer. De kerk gaat onvoldoende mee met de tijd en wordt door tradities gehinderd om te anticiperen.
  Vooral op het gebied van seksualiteit is de kerk rechtlijnig , rigide en oordeelgericht, waardoor jongeren zich meer bedreigt dan geholpen voelen. De besluitvaardigheid van de oude apostelen die de besnijdenis als gebod van God dorsten af te schaffen lijkt zoek. Liefde voor God en mensen wordt vaak door oordeel beschadigt. Bijbelse geboden en verboden worden liefde van God genoemd terwijl het allerminst zo aanvoelt. Jongeren ervaren dit zo. De kerk lijkt angst te hebben om out of the box te denken, omdat zij vreest de Bijbel daarmee geweld aan te doen en uiteindelijk de eeuwigheid te moeten missen.
  Wanneer jongeren de kerk verlaten heeft deze hen kennelijk niets NIEUWS te bieden. Er is voor hen geen uitdaging, geen ontdekking , geen zinvolle ervaring meer te vinden. De jongere verlaat de kerk en krijgt de schuld voor zijn vertrek ook nog mee. De kerk vraagt zich onvoldoende af….waarom ,wat kunnen we eraan doen en wat kan anders en vooral beter. Waar is de kerk verantwoordelijk voor en waar het individu. Waar dit uit zijn verband gerukt is ervaren mensen de kerk als betuttelend en benauwend.
  Ik zie de kerk als het Lichaam van Christus. En de kerk kan heel veel goeds doen voor de samenleving. Zeker nu met de Sunami van vluchtelingen. Ben benieuwd of de geest van de Barmhartige Samaritaan van de kerk wakker wordt……ik hoop en verwacht van wel. Ben in elk geval van plan om hem wakker te schudden, want ik heb vertrouwen in de goede wil van de kerk, maar ervaar tegelijkertijd een zekere blindheid voor de tijd waarin we leven , te weinig realiteitszin, en verder kunnen we nog heel wat winst behalen als het gaat om echtheid van geloof.
  Wanneer we als kerk tot voortschrijdend inzicht willen komen in onze moderne tijd, moeten we het water van het Woord laten stromen binnen de grenzen van Gods liefde, die ik als ruimer beleef , dan de letter van De schrift.
  Gods liefde schreeuwt om beantwoord te worden door echt geloof, gebed en zorg voor onze naaste. 2. Peter op 19-02-2013 om 18:09

  Van de zes redenen gaan er vier over de kerk, een over gebrek aan ervaring en een over twijfel aan het geloof. Kerken moeten zich dus afvragen, hoeveel ze werkelijk doen om jongeren te helpen een persoonlijke relatie met God op te bouwen. Dat is het enige dat helpt om ervaring te krijgen en ook om met de twijfel om te gaan. Verder is er in veel kerken nogal wat wetticisme. Alhoewel de Reformatie de geloof, genade en bijbel centraal stelde (de drie ‘sola’s’), komt dat in de praktijk vaak te weinig uit de verf. 3. Peter op 19-02-2013 om 18:09

  Van de zes redenen gaan er vier over de kerk, een over gebrek aan ervaring en een over twijfel aan het geloof. Kerken moeten zich dus afvragen, hoeveel ze werkelijk doen om jongeren te helpen een persoonlijke relatie met God op te bouwen. Dat is het enige dat helpt om ervaring te krijgen en ook om met de twijfel om te gaan. Verder is er in veel kerken nogal wat wetticisme. Alhoewel de Reformatie de geloof, genade en bijbel centraal stelde (de drie ‘sola’s’), komt dat in de praktijk vaak te weinig uit de verf.