duif

De Heilige Geest in de krant

1 min leestijd

Veel van de dingen die voor veel kerken vanzelfsprekend zijn zijn dat helemaal niet. Wat dacht je van de drie-eenheid? Dat was in de eerste eeuwen geen gemeengoed op de manier zoals wij dat hebben. Of de godheid van Jezus? En mensheid van Jezus? En hoe deze samen werkten. Weet je wanneer het Nieuwe Testament werd vastgesteld? Ook dat pas na een paar eeuwen dat de kerk ontstond.

duif

Het lijkt in deze tijd wat gebruikelijker dat er bediening is van genezing van zieken is, gaven van de Geest, wonderen en tekenen. Alsof het al eeuwen in de kerk zo is gegaan. Maar niets is minder waar. Er zijn veel lessen uit de kerkgeschiedenis. Soms gewoon simpele dingen. Zoals Calvijn die 27(!) jaar oud was toen hij zijn Institutie opleverde. Over leeftijd gesproken.

In de Los Angeles Daily Times wordt in 1906 melding gemaakt van een nieuwe sekte die vreemde uitingen heeft. Mensen praten een vreemde taal, mensen lijken een beetje vreemd te zijn. De voorganger van een kleine gemeenschap aan de Azusa street in Los Angeles was ervan overtuigd dat de gaven van de Geest niet alleen voor de tijd van Handelingen was. Ze ervoeren dat de Geest van God op deze groep kwam. Het wordt gezien als de geboorte van de Pinksterbeweging…

Mijn ervaring is dat het thema rondom de Heilige Geest en de gaven en uitingen van de Geest nog steeds zwaar op de maag ligt van veel kerken. Wat is jouw ervaring?

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -