Life Magazine July 1968
2 min leestijd

Life Magazine July 1968

Hier een kort citaat uit de vers gepubliceerde biografie van Steve Jobs (Nederlandse vertaling). Ik lees op pagina 34 waar de reden van zijn afkeer van het christelijke geloof wel duidelijk wordt:

Hoewel ze niet erg streng gelovig waren, wilden Jobs’ ouders hem wel een godsdienstige opvoeding geven en daarom namen ze hem de meeste zondagen mee naar de lutherse kerk. Daaraan kwam een eind toen hij 13 jaar was. Het gezin was geabonneerd op Life en in juli 1968 stond op de omslag van het blad een schokkende foto van een paar van honger stervende kinderen in Biafra. Jobs nam de omslag mee naar zondagsschool en confronteerde de dominee ermee. ‘Als ik een vinger opsteek, weet God dan al welke vinger ik op zal steken voordat ik het echt doe?’

De dominee antwoordde: ‘Ja, God weet alles.’

Toen haalde Jobs het omslag van Life tevoorschijn en vroeg: ‘Weet God hier dan ook van en wat er met die kinderen gebeuren gaat?’

‘Steve, ik weet dat je het niet begrijpt, maar zeker, God weet daarvan.’

Daarop verklaarde Jobs dat hij niets wilde weten van het vereren van zo’n God en is hij nooit meer naar de kerk gegaan.

Eerlijk gezegd: hij heeft een punt. Als je om je heen kijkt dan zie je dat de wereld verre van volmaakt en op orde is. En als christenen dan geloven in een God die alles weet en alles kan, waarom doet Hij er dan niets aan? Waarom zou een goede God, de schepper van deze wereld, niets doen om het lijden te voorkomen?

Het doet me trouwens denken aan een quote van Ghandi: “I like your Christ. I do not like your Christians. They are so unlike your Christ.” Blijkbaar kunnen veel christenen niet duidelijk maken wie God is….

REAGEER:

Waarom geloof jij in deze alwetende God? Of is het een vraag die je ook moeilijk vindt om te beantwoorden?

3 reacties

 1. gerrit op 08-12-2013 om 23:58

  Het is simpel; God is niet schuldig aan al het ellende op aarde, maar ons gedrag en gebrek aan het volgen van zijn woord (bijbel)

  Iedereen heeft een vrije wil en de meeste mensen kiezen om hun eigen god te gehoorzamen.
  De levende God die ik gehoorzaam ( Adonia, jesus en heilige geest) vraagt niet van mij om wraak te nenen maar om te vergeven. Vele zeggen dezelfde god te dienen maar kunnen niet vergeven en daarom dienen ze hun eigen god die alleen maar tot ellende lijd.
  Jesus christus kwam voor iedereen die in hem geloofde en hem volgde, iedereen die niet hem geloofde leefde ook niet conform de woord van God en belande in de ellende van deze wereld! 2. Info op 23-03-2012 om 21:21

  We hebben toch verstand gekregen om dan een oplossing te bedenken 3. gast op 23-03-2012 om 09:41

  Mijn God kan alles en weet alles .

  Hij weet van de armen en de zieken.

  „En
  Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen, en
  predikende het Evangelie

  des
  Koninkrijks, en genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk.
  En Hij, de scharen

  ziende,
  werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en
  verstrooid waren,

  gelijk
  schapen, die geen herder hebben. Toen zeide Hij tot Zijn discipelen:
  De oogst is wel groot,

  maar
  de arbeiders zijn weinige; bidt dan de Heere des oogstes, dat Hij
  arbeiders in Zijn oogst

  uitstote.”
  (Matth. 9 : 35-38).

  Mijn
  God is al machtig , barmhartig toch ook recht vaardig.

  Mijn
  God werd mens , en kwam onder de mensen wonen.

  Hij
  genas de wonden en vergaf ons de zonde ,

  maar
  nog meer dan dit Hij gaf dat wat ons eeuwig leven brengt

  Hij
  gaf Zijn leven voor ieder mens de arme en de rijke de zieke en
  gezonde.

  En
  al begrijpen mijn ogen niet wat ik in deze wereld zie , ik weet en
  voel dat Hij weet nog meer dan ik de pijn en het verdriet ,

  Hij
  nodigt uit kom tot mij en Ik zal u rust geven,

  ons
  leven als een bloem , een geur in de lucht , als de wind blaast zijn
  wij verdwenen , maar Hij verdwijnt niet .

  Al
  kan ik je geen antwoord geven op de vragen waarom gebruikt God Zijn
  almacht niet zal er op deze wereld altijd onrecht heersen zal de dood
  onze geliefde van ons nemen .

  Ik
  weet dit Hij ziet en zal voor zien, iedere dag dat Ik met Hem leven
  zal.

  En
  Hij wil ook jouw die rust en zekerheid geven.

  Juist
  hier voor is het dat Jezus naar de aarde kwam om al het onrecht te
  dragen , onschuldig , onmenselijke pijnen heeft Hij voor ons gedragen
  en ook toen greep God niet in !

  En
  er was ook niemand die dat aan Hem kwam vragen , ze juichte kruisigt
  hem !! en Hij heeft hen gelaten en vergaf hen de zonde nog voor dat
  Hij zijn laatste adem had uit geblazen.

  Begrijpen
  is iets dat ik niet kan , maar Hem danken en naar hem luisteren
  proberen meer en meer op Hem te gaan lijken.

  En
  te vertrouwen dat Hij bezig is met de uitwerking van Zijn redings
  plan.

  Zie
  Ik kom spoedig! Openbaring 22 ( jojo)