kerk met bloesem

12 trends voor de (gezonde) kerk in 2012

3 min leestijd

kerk met bloesem

Eerder schreef ik al een samenvatting van een artikel over 10 trends voor de komende 10 jaar in de kerk (tip!). Een die wel erg veel verkeer heeft gezien trouwens. In een artikel op christianpost.com worden 12 trends voor gezonde kerken door Thom S. Rainer genoemd voor dit jaar (dat is net even een beetje dichterbij). Hier allemaal in het kort op een rijtje:

 1. Gezonde kerken zien de Bijbel als gezaghebbend.
  Deze kerken hebben leiders en leden die daadwerkelijk de Bijbel geloven.
 2. Veel van de leden van gezonde kerken lezen dagelijks de Bijbel.
  Dit is een verrassende voor veel leiders. Blijkbaar is geestelijke gezondheid verbonden met lezen van de Bijbel.

 3. Gezonde kerken hebben prioriteit om de wereld te bereiken.
  Denk hierbij aan korte missie trips, sponsoren van wezen en het ondersteunen van zending.
 4. De kerken zijn missionair aanwezig in de maatschappij.
  Zij houden van hun stad, dienen de maatschappij en zijn er ook mee verbonden.
 5. Lidmaatschap dat ergens om gaat.
  Dit zijn kerken waar wat van je wordt verwacht als lid en dus meer is dan een papieren kwestie. Omdat het lidmaatschap inhoud heeft is ook de verhouding van leden hoog (als ik het goed begrijp).
 6. De leden hebben een evangeliserende houding.
  Het Goede Nieuws staat centraal. En daardoor is de houding van de leden ook open om het Goede Nieuws te delen.
 7. Gezonde kerken hebben leiders die van hun leden houden.
  Het gaat dan over liefhebben in woorden, daden en zorg. Het gaat niet om dat de voorganger alles doet, maar dat er een bediening van zorg is.
 8. Gezonde kerken geven hun voorgangers tijd voor preekvoorbereiding.
  In gezonde kerken wordt meer tijd aan onderwijs besteed. De gemeente moet het belang van de prediking begrijpen en de voorganger de nodige uren geven om in het Woord te duiken.
 9. Een duidelijk discipelschapsproces.
  In een gezonde kerk is bediening en activiteit niet slechts een klus, maar hebben een duidelijke plaats in een discipelschapsproces.
 10. Deze kerken doen minder goed.
  Lees even goed: minder goed doen…. oftewel, je kan niet alles goed doen. Het heeft met focus te maken, minder bedieningen, maar deze kunnen dan wel goed worden gedaan!
 11. Een proces van discipelschap brengt leden in kleine groepen.
  Een lid verlaat de kerk of wordt inactief als deze niet actief deel is van kleine groepen (huiskringen). Issue is dat mensen verbonden zijn met deze kleine groep.
 12. Gezamenlijk gebed is prioriteit.
  In gezonde kerken is gebed niet incidenteel maar is belangrijk.

Reageer

Ik vind het een mooie lijst, een om mee aan de slag te gaan. Is mijn kerk gezond, zijn er gezonde patronen? Doen we bijvoorbeeld teveel goede dingen (punt 10) en is er wel genoeg tijd voor het onderwijs (punt 8)? Je kan goede vragen stellen. Ik ben benieuwd welke vragen jij jezelf stelt naar aanleiding van deze 12 trends.

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -