De leerlingen van Jezus ontvangen de heilige Geest

Bidden in de Geest (deel 2)

4 min leestijd

De leerlingen van Jezus ontvangen de heilige Geest

In het vorige artikel ging het ondermeer over de complete wapenuitrusting van God… Daar hoort het bidden van in Geest bij. In dit artikeltje ga ik een stap dieper met het bidden in de Geest. En ik gebruik verschillende termen door elkaar: tongentaal, bidden in de Geest, klanktaal…

Onze geest is gered, wij leven nog hier

Een van mijn favoriete teksten in Efeze 2:6 “Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.” Let even op de tijd… God heeft ons al een plaats gegeven in de hemelsferen. Maar… ik leef hier en nu.

Mijn plek nu is op deze wereld, midden in een “vergankelijk bestaan”. Deze tekst zegt dat onze geest al helemaal nieuw is, geheiligd. Onze geest heeft in Christus Jezus de plek in de hemel al ontvangen. Oftewel: dat is al helemaal geregeld! Maar wat is dan met het leven hier op aarde.

Kijk, het zit zo. Deze veilige plek is in de hemel. Daar kan niemand iets roven. Maar hier op aarde is het nog niet altijd zo rooskleurig. Je ervaart de macht en invloed van het kwaad, de duisternis. Satan lijkt soms nog te heersen. Jezus heeft Satan overwonnen bij zijn sterven aan het kruis. Dat is dus ook al gedaan. Maar… Satan is nog niet onteigend. Hij houdt nog dingen in handen waar hij helemaal geen recht op heeft. En dit is de reden van strijd. Geen enge of onzekere strijd trouwens (lees maar 2 Kor 2:14)

in acta apostolorum

De kracht van God uitdoven

De leerlingen moesten na de hemelvaart wachten op de kracht, op de Heilige Geest. En die kwam… tijdens Pinksteren. Hij kwam in zijn volheid. En er waren bijzondere krachten en werkingen. Denk je niet dat Satan probeert juist deze kracht van God uit te doven? Want de kracht van de Geest was zo aanwezig dat zelfs door de zweetdoeken van de apostelen mensen genezen werden.

Ik heb de gave in klanktaal te spreken

Nu even doorstappen naar de kerk in Korinte. Er zijn verschillende dingen bekend van deze gemeente. Een is dat het een plek is waar de boodschap van Jezus duidelijk en helder was gebracht en aanvaard en waar de Geest in al zijn volheid kwam (lees 1 Kor 1:4-8). Maar de gaven van de Geest werden misbruikt. Het lijkt erop dat iedereen maar in tongen zat te blèren… Daarom moet Paulus hier instructie geven.

Eerst maar dit uit de wereld. Paulus zegt niet dat het verkeerd is om in klanktaal te spreken. Hij dankt God dat hij meer dan iedereen in Kortinte de gave heeft om in klanktaal te spreken (1 Kor 14:18).

Klanktaal is bidden met je geest

Je kan bidden op twee manieren volgens Paulus: “Wanneer ik namelijk in klanktaal bid, bid ik weliswaar met mijn geest, maar doe ik niets nuttigs met mijn verstand”.  1 Kor 14:14

  1. Bidden met je verstand (begrijpelijke taal)
  2. Bidden met je geest (klanktaal)

Je kan het gevoel hebben dat dat met die klanktaal allemaal vreemd is. Dat lees je in datzelfde hoofdstuk ook: “Wanneer namelijk de hele gemeente samenkomt en iedereen zich in klanktaal uit, zullen ongelovige buitenstaanders die de samenkomst bezoeken dan niet zeggen dat u krankzinnig bent?” (1 Kor 14:23) Dus als er in klanktaal gebeden worden, dan klinken dingen die voor ongelovigen echt gek in de oren klinken (ik stel me voor dat het voor mij als chinees klinkt ofzo;), ik kan er geen spaghetti van maken ).

PS: Wil je trouwens weten wat de Geest zegt als het niet wordt uitgelegd? De eerste keer dat gelovigen door de Geest geïnspireerd gaan spreken op het Pinksterfeest horen de buitenlanders wat de Geest in hen zegt: Handelingen 2 vers 11 “…wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.

In een volgend artikel ga ik weer een stapje dieper »

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -