duif

Bidden in de Geest (deel 3)

3 min leestijd

duif

Het vorige artikeltje ging over twee manieren van bidden: bidden met je verstand en bidden met je geest. Daar ga ik maar eens op verder…

Bidden in klanktaal lijkt gek

Tongentaal, bidden in klanktaal kan vreemd overkomen (“krankzinnig”). Zelf was ik er erg afwijzend tegen. Voor de mensen die het nog kennen, ik heb het boek “Het domein van de slang” van Willem Ouweneel al als tiener gelezen. Hij waarschuwde voor alle gevaren van de uitingen van de heilige Geest. En het heeft ook mij beïnvloed. En daarbij is het ook nog eens: in de brief aan Korinte stond toch enorm duidelijk dat het allemaal niet mocht.

De vraag hierbij is of dat nu echt zo is. Als je 1 Kor 11 leest dan gaat het bijvoorbeeld om instructie rondom het Avondmaal. Het was er een puinhoop (met volgevreten en dronken christenen). En daar was instructie voor nodig.

Instructie voor de samenkomst

Dus ook de dingen die Paulus verder zegt staat in de eerste plaats in de context voor de gemeente. En van wat Paulus zegt: “Ik zou willen dat allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert.” (1 Kor 14:5) Daarbij lijkt het wel of hij zichzelf tegenspreekt. Want je moest toch niet in klanktaal spreken? Je moet goed begrijpen dat het daar vooral gaat over de samenkomst. Want in de samenkomst moeten mensen opgebouwd worden. En als je in een samenkomst in tongen spreekt, dan moet het worden uitgelegd (1 Kor 14:13)

Maar buiten de samenkomst zegt Paulus: “Ik dank God dat ik meer dan allen de gave heb in klanktaal te spreken” (1 Kor 14:18)

Bidden in de Geest

Even terug naar deel 1: waar is onze geest (Efe 2:6). Met in Christus in de hemel, aan de rechterhand van de Vader. Als je met de geest gaat bidden dan bid je een perfect gebed. Omdat deze helemaal gered is, helemaal rein is, helemaal heilig is. Snap je dat?

Je kan vast zitten in de term “tongentaal” of “klanktaal” dan kan je het lekker buiten je houden als “iets geks”. Dat is lekker veilig en heb je mooi dit thema weer naast je neergelegd. Als dat zo is, dan wil ik je uitdagen om er toch een stap dieper in te gaan. 

Als je beseft dat je het perfecte gebed bid in de geest, dan stel je je kwetsbaar op naar God: je geeft je geest de autoriteit en controle over de tong in het vertrouwen dat de Geest het perfecte gebed bidt.

Je wordt opgebouwd

Iemand die in klanktaal spreekt is daar alleen zelf bij gebaat” 1 Kor 14:4. Je kan het ook vertalen met “sticht zichzelf“. 

In Grieks staat er het woord “oikodomeō”, dat betekent: Een huis bouwen, huis opbouwen vanaf het fundament, gebouw repareren of herbouwen Stichten, oprichten, groeien in goddelijke wijsheid, aanvaarding, genade, deugdzaamheid, heiligheid, vrijgevigheid, toewijding.

Moet je voorstellen dat je dat dus kan doen vanuit de geest (rechterhand van God). De kracht zit in gebed. En zeker dit gebed! Door het bidden in de Geest wordt je zelf opgebouwd. De Bijbel noemt je lichaam is ook een huis. En noemt de kerk, de gemeente ook zo. Hier wordt genoemd hoe God het huis opbouwt en herstelt!

Wat moet je “doen”?

Simpele vraag: “Dus wat moet ik doen?“. Nou, Paulus stelt dezelfde vraag en geeft gelijk het antwoord (1 Kor 14:15): “Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand; ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand.” Je kan bidden met de geest, zingen met de Geest, danken met de Geest. Maar je moet het beiden doen.

Er volgt nog een afsluitend deel over dit thema »

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -