Quote anders

1 min leestijd

Veel mensen hebben een soort
ingeschapen argwaan tegen
alles wat anders is.